Tại sao nên chọn trái phiếu D-Bond

Cam kết mua lại trái phiếu tại bất kỳ thời điểm nào với mức lãi suất được xác định theo thời gian khách hàng nắm giữ

Lợi suất thực nhận lên tới 10,3% sau thuế phí

Đầu tư chắc chắn, đa dạng lựa chọn

Lãi suất đầu tư

Với sản phẩm trái phiếu kỳ hạn cố định D-BOND FIX

* Kỳ hạn chỉ áp dụng với những giao dịch có giá trị mua tối thiểu từ 1 tỷ đồng trở lên

Với sản phẩm trái phiếu kỳ hạn linh hoạt D-BOND VAR

Sản phẩm này cho phép Khách hàng rút vốn linh hoạt.
Áp dụng lãi suất tháng liền kề trước đó cho cả các giao dịch không tròn tháng
Mức lãi suất cho kỳ hạn linh hoạt có hiệu lực từ ngày 01/07/2019

Để lại thông tin tư vấn

Bạn biết đến thông tin từ đâu?

Ưu đãi lãi suất

Ví dụ minh họa

Sản phẩm kỳ hạn cố định 1 năm

Ông A có 1 tỷ đồng, có nhu cầu đầu tư sản phẩm trái phiếu của VNDIRECT. Ngày 16/04/2018, ông A đăng ký mua 10.000 Trái phiếu D-Bond, giao dịch được mô tả như sau:

Ông A có 2 tỷ đồng. Ông dự định sẽ dành khoản tiền này cho con đi du học. Theo kế hoạch, trong vòng 2 tháng tới, ông sẽ phải chi trả trước một phần chi phí cho con. Khoản tiền còn lại ông sẽ dùng để chi trả sinh hoạt phí của con trong 1 năm học. Do vậy, hiện tại ông A có nhu cầu đầu tư sinh lời trên khoản tiền này với yêu cầu có thể rút vốn linh hoạt.

Ông A lựa chọn đầu tư trái phiếu D-Bond với kỳ hạn linh hoạt, giao dịch của ông A được mô tả như sau:

Sản phẩm nổi bật

Câu hỏi thường gặp

Sản phẩm D-Bond mang lại cho khách hàng lựa chọn linh hoạt và tối ưu hơn gửi tiết kiệm:

  • Đối với sản phẩm D-Bond FIX (kỳ hạn cố định), khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm, đồng thời khách hàng có quyền sở hữu trái phiếu trong thời gian nắm giữ.
  • Đối với sản phẩm D-Bond VAR (kỳ hạn linh hoạt), khách hàng được hưởng lãi suất cao, đồng thời còn có thể bán lại trái phiếu (rút tiền đầu tư) bất kỳ lúc nào và nhận lãi tương ứng với thời gian nắm giữ.

Đúng vậy. Mức lãi suất tối đa 9,3% được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng của sản phẩm D-Bond FIX. Nếu khách hàng mua trái phiếu và nắm giữ đủ 12 tháng, sau đó bán lại cho VNDIRECT thì sẽ nhận được mức lãi suất là 9,3% trên tổng giá trị mua sau khi trừ đi các loại thuế, phí (nếu có).

Khách hàng có thể mua trái phiếu vào tất cả các ngày làm việc trong tuần nếu VNDIRECT còn trái phiếu đó. Trong trường hợp hết trái phiếu, khách hàng để lại thông tin liên hệ để nhân viên tư vấn thông báo ngay khi có trái phiếu.

Về kỳ hạn, sản phẩm trái phiếu D-Bond bao gồm hai loại kỳ hạn cố định (D-Bond FIX) và kỳ hạn linh hoạt (D-Bond VAR):

  • Kỳ hạn cố định: gồm các kỳ hạn 3 tháng , 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng và 24 tháng.
  • Kỳ hạn linh hoạt: tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng tối đa 12 tháng sau khi mua, khách hàng có thể bán lại toàn bộ/một phần số trái phiếu đã mua cho VNDIRECT. Khách hàng được hưởng lãi suất cho phần trái phiếu bán lại dựa trên kỳ hạn nắm giữ tính theo tháng và được làm tròn xuống.

Biểu lãi suất áp dụng đối với các sản phẩm D-Bond FIX và D-Bond VAR thay đổi theo từng thời kỳ, chi tiết về mức lãi suất áp dụng anh chị tham khảo tại Trang thông tin sản phẩm D-Bond.

Hiện tại VNDIRECT đang phân phối Trái phiếu doanh nghiệp nằm trong sản phẩm D-bond bao gồm: Trái phiếu Công ty CP Bình Hiệp, Trái phiếu Công ty Cổ phần Bắc Hà, Trái phiếu I.P.A, Trái phiếu Thiên Minh. Trong tương lai, VNDIRECT có thể phân phối nhiều loại trái phiếu hơn trong sản phẩm D-bond.

Bản thân các trái phiếu này có các đặc điểm khác nhau tùy theo Điều khoản và điều kiện được quy định trong Bản công bố thông tin phát hành của mỗi trái phiếu (ví dụ: tổ chức phát hành, ngày phát hành, ngày đáo hạn, lãi suất Trái phiếu, mệnh giá, kỳ trả lãi, tài sản bảo đảm, v.v…). Tuy nhiên, khi được phân phối theo sản phẩm D-bond thì các trái phiếu này đều được VNDIRECT cam kết mua lại tại một thời điểm hoặc một khoảng thời gian nhất định và nhà đầu tư được hưởng mức lãi suất xác định trước.