Email

support@vndirect.com.vn

Tổng đài tư vấn

09617726601900545409

TRÁI PHIẾU D-BOND

Công ty cổ phần Bắc Hà

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Được thành lập vào năm 2007, Công ty hiện đang là chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Phàng có công suất 36MW tại xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Nhà máy đã vận hành phát điện thương mại từ tháng 10/2012.

Công ty đang đầu tư xây dựng công trình thủy điện Nậm Phàng B có công suất lắp máy 4,5MW tại xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Dự kiến Quý 2 năm 2019, Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà sẽ tiến hành phát điện thương mại.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

QUY TRÌNH MUA BÁN