TRÁI PHIẾU DBOND FI

Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tổ chức phát hành là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Một ngân hàng thương mại cổ phần đa năng, hướng tới hình thành tập đoàn tài chính – ngân hàng với các lĩnh vực kinh doanh:

  • Hoạt động ngân hàng thương mại: bao gồm các hoạt động chính như huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, các hoạt động kinh doanh và dịch vụ ngân hàng thương mại khác;
  • Hoạt động ngân hàng bán lẻ: tập trung phục vụ các tầng lớp dân cư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn/cho vay/thanh toán đáp ứng mọi nhu cầu tài chính của cá nhân; phát triển các sản phẩm thẻ;
  • Hoạt động ngân hàng đầu tư: BIDV thực hiện hoạt động ngân hàng đầu tư dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính hoặc loại hình công ty khác mà BIDV năm giữ cổ phần hoặc có phần vốn góp theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Theo Bản công bố thông tin trái phiếu)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Hoạt động huy động vốn:

  • Tiền gửi của khách hàng luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động, chiếm trên 80% tổng nguồn huy động vốn của BIDV trong giai đoạn 2019 – 2021.
  • Về kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn luôn đóng góp trên 80% tổng nguồn tiền gửi của khách hàng, giúp gia tăng tính ổn định của nguồn vốn.
  • Tiền gửi nội tệ luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tiền gửi khách hàng của BIDV (trên 90%). Tại 31/12/2021, tổng tiền gửi nội tệ của BIDV trên Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ lần lượt đạt 1.307.147 tỷ đồng và 1.308.716 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 12,03% và 11,9% so với thời điểm 31/12/2020.

 

Hoạt động tín dụng

  • Tại thời điểm 31/12/2021, BIDV có tổng dư nợ cho vay khách hàng tổ chức kinh tế và dân cư hợp nhất đạt 1.354.633 tỷ đồng.
  • BIDV hiện là một trong những ngân hàng có thị phần dư nợ tín dụng lớn nhất tại Việt Nam.
  • Tỷ lệ nợ xấu của BIDV trong giai đoạn 2019 – 2021 ở mức dưới 2% do BIDV đã thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn ngừa và xử lý rủi ro kịp thời. Tại thời điểm 31/12/2021, tỷ lệ nợ xấu của BIDV là 0,99% theo Báo cáo tài chính hợp nhất.

(Nguồn: Theo Bản công bố thông tin trái phiếu)

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

 

Mã trái phiếu

BIDH2230002

Mã giao dịch

BID12203

Quy mô phát hành

1.150 tỷ đồng

Ngày phát hành

 06/05/2022

Kỳ hạn

8 năm

Lãi suất

Lãi suất tham chiếu (*) + 0,9%/năm

Kỳ trả lãi

12 tháng/lần

Mệnh giá (đồng)

100.000

Mục đích phát hành

Tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, tạo thêm kênh thu hút vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng, đảm bảo sự bền vững nguồn vốn của ngân hàng. Trái phiếu phát hành thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

Tài sản đảm bảo

Trái phiếu không có tài sản bảo đảm

(*) Lãi Suất Tham Chiếu”, đối với mỗi Kỳ Thanh Toán Lãi, có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của 04 (bốn) Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Thanh Toán Lãi đó.

“Ngân Hàng Tham Chiếu” bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – TP Hà Nội và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Lưu ý: Đối với khách hàng mua trái phiếu từ VNDIRECT, Khách hàng tham khảo biểu lãi suất trái phiếu DBOND FI (biểu lãi suất có thể thay đổi tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu).

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

– Khách hàng có thể giao dịch trái phiếu online ngay tại BẢNG GIÁ DBOND.

– Tổng đài hỗ trợ DLink: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN