Quỹ mở VNDAF là gì?

VNDAF là chứng chỉ Quỹ mở, một hình thức đầu tư vào danh mục các cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu VN30 có vốn hóa lớn nhất trên thị trường, và có bộ lọc tiêu chí cơ bản chặt chẽ hơn để loại bỏ các cổ phiếu thiếu nền tảng phát triển bền vững dài hạn và có yếu tố cyclical và rủi ro cao, để giảm thiểu rủi ro có đặc thù riêng của thị trường chứng khoán Việt nam.

VNDAF được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội phân bổ tỷ trọng đầu tư chứng khoán theo rổ cổ phiếu, và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng dài hạn vượt trội cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam. VNDAF có thể phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn hoặc các chiến lược trading theo index của thị trường chứng khoán.

Tại sao nên đầu tư VNDAF

quy mo VNDAF la gi 2 - VNDIRECT 2
quy mo VNDAF la gi 1 - VNDIRECT 1
quy mo VNDAF la gi 3 - VNDIRECT 3
quy mo VNDAF la gi 4 - VNDIRECT 4

Quản lý chuyên nghiệp

Quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi một công ty quản lý quỹ

Lợi ích vượt trội của Quỹ VNDAF

Lợi nhuận cao trong dài hạn

Chứng chỉ quỹ VNDAF hứa hẹn đem lại lợi nhuận vượt trội so với các hình thức đầu tư với lợi tức cố định như trái phiếu, gửi tiết kiệm, hay so với hình thức mua bán chứng khoán thông thường của đa số nhà đầu tư cá nhân.

Chiến lược đầu tư khác biệt

VNDAF chọn lọc các cổ phiếu có mức sinh lời cao hơn mức sinh lời trung bình thị trường, đồng thời điều chỉnh linh hoạt phân bổ tài sản giữa cổ phiếu, trái phiếu và công cụ phái sinh nhằm tạo ra kết quả tối ưu và giảm bớt chi phí giao dịch.

Quản lý chuyên nghiệp

Đội ngũ quản lý đầu tư của Quỹ VNDAF có tổng cộng hơn 80 năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường, tuân thủ quy trình đầu tư và quản trị rủi ro nghiêm ngặt, được giám sát chặt chẽ bởi bộ phận quản trị rủi ro độc lập.

Minh bạch, độc lập & khách quan

Tiền đầu tư, chứng khoán sở hữu, giao dịch mua, bán, báo cáo kết quả, tính toán NAV và các loại phí đều được thực hiện qua Ngân hàng giám sát – BIDV và được công bố hàng tuần trên trang web của Công ty

Chương trình đầu tư định kỳ VNDAF - SIP

Định kỳ hàng tháng, Quý nhà đầu tư dành một khoản tiền nhất định để mua tích lũy Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) VNDAF.

Mức đầu tư

Để bắt đầu đầu tư, Khách hàng chỉ cần 1 triệu đồng. Khách hàng có thể tăng thêm vốn đầu tư không giới hạn bất kỳ khi nào muốn. VNDAF mua lại CCQ bằng giá NAV/CCQ hàng tuần.

Phí mua

quy mo VNDAF - phi mua - VNDIRECT

Phí bán

quy mo VNDAF - phi ban - VNDIRECT

Đăng ký tư vấn

Bảng đăng ký đang được cập nhật
* Thông tin bắt buộc

Kiến thức đầu tư

Thông tin quỹ đầu tư chủ động và kiến thức cơ bản về chứng chỉ quỹ mở