>

Đầu tư quỹ mở VNDAF là gì?

VNDAF là chứng chỉ Quỹ mở tại Việt Nam, một hình thức đầu tư vào danh mục các cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu VN30 có vốn hóa lớn nhất trên thị trường, và có bộ lọc tiêu chí cơ bản chặt chẽ hơn để loại bỏ các cổ phiếu thiếu nền tảng phát triển bền vững dài hạn và có yếu tố cyclical và rủi ro cao, để giảm thiểu rủi ro có đặc thù riêng của thị trường chứng khoán Việt nam.

VNDAF được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội phân bổ tỷ trọng đầu tư chứng khoán theo rổ cổ phiếu, và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng dài hạn vượt trội cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam. VNDAF có thể phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn hoặc các chiến lược trading theo index của thị trường chứng khoán.

Có nên đầu tư vào quỹ mở VNDAF

SỐ TIỀN BẮT ĐẦU NHỎ, NHƯNG CÓ THỂ TĂNG TRƯỞNG

Số tiền đầu tư ban đầu của quỹ có thể chỉ từ 100.000 đồng và có thể tăng thêm không giới hạn. Cũng không có giới hạn với số lượng nhà đầu tư tham gia thêm/tham gia sau.

ĐA DẠNG HOÁ TỪ ĐÓ GIẢM THIỂU RỦI RO

Đầu tư vào 1 rổ đa dạng các cổ phiếu lựa chọn theo chiến lược. Tác động tích cực ở từng cổ phiếu (nếu có) đến cả danh mục đầu tư vì thế rủi ro được giảm thiểu.

GÓP VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ THEO MỘT CHIẾN LƯỢC

Các nhà đầu tư góp vốn vào quỹ để các chuyên gia chuyên nghiệp của Công ty quỹ đầu tư sinh lời trong tương lai theo một chiến lược quy định trước.

THANH KHOẢN ĐƯỢC ĐẢM BẢO

Qũy cho phép nhà đầu tư bán lại chứng chỉ quỹ theo giá trị tài sản ròng (NAV) hàng tuần.

Quản lý chuyên nghiệp

Quỹ mở được quản lý chuyên nghiệp bởi công ty quản lý quỹ
Công ty quản lý quỹ IPAAM cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp, toàn diện, được thiết kế phù hợp với các mục tiêu đầu tư, khẩu vị rủi ro khác nhau nhằm tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng.
logo IPAAM

Lợi ích vượt trội của Quỹ VNDAF

lợi nhuận vndaf

Lợi nhuận cao trong dài hạn

Chứng chỉ quỹ mở tại Việt Nam VNDAF hứa hẹn đem lại lợi nhuận vượt trội so với các hình thức đầu tư với lợi tức cố định như trái phiếu, gửi tiết kiệm, hay so với hình thức mua bán chứng khoán thông thường của đa số nhà đầu tư cá nhân.

chiến lược vndaf

Chiến lược đầu tư khác biệt

VNDAF chọn lọc các cổ phiếu có mức sinh lời cao hơn mức sinh lời trung bình thị trường, đồng thời điều chỉnh linh hoạt phân bổ tài sản giữa cổ phiếu, trái phiếu và công cụ phái sinh nhằm tạo ra kết quả tối ưu và giảm bớt chi phí giao dịch.

quản lý quỹ vndaf

Quản lý chuyên nghiệp

Đội ngũ quản lý đầu tư của Quỹ mở VNDAF có tổng cộng hơn 80 năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường, tuân thủ quy trình đầu tư và quản trị rủi ro nghiêm ngặt, được giám sát chặt chẽ bởi bộ phận quản trị rủi ro độc lập.

sự minh bạch của vndaf

Minh bạch, độc lập & khách quan

Tiền đầu tư, chứng khoán sở hữu, giao dịch mua, bán, báo cáo kết quả, tính toán NAV và các loại phí đều được thực hiện qua Ngân hàng giám sát – BIDV và được công bố hàng tuần trên trang web của Công ty.

Chương trình đầu tư định kỳ VNDAF – SIP

Đầu tư định kỳ (Systematic Investment Plan – SIP) là chương trình đầu tư có hệ thống trong một khoảng thời gian, theo đó Nhà đầu tư có thể đầu tư một khoản tiền nhất định định kỳ (hàng tháng hoặc hàng quý) để mua Chứng chỉ quỹ.
Chương trình đầu tư định kỳ VNDAF – SIP là hình thức Nhà đầu tư dành một khoản tiền nhất định để mua tích lũy Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) VNDAF theo định kỳ hàng tháng. Trong đó sử dụng chiến lược tập trung đầu tư vào các cổ phiếu tiêu biểu của VNIndex kết hợp với việc linh hoạt điều chỉnh tỷ trọng các cổ phiếu nhằm đạt được lợi nhuận vượt trội trong dài hạn.
Mức đầu tư

Để bắt đầu đầu tư vào quỹ mở, Khách hàng chỉ cần tối thiểu 100.000 đồng. Khách hàng có thể tăng thêm vốn đầu tư không giới hạn bất kỳ khi nào muốn. VNDAF mua lại CCQ bằng giá NAV/CCQ hàng tuần.

Phí mua
phí mua vndaf
Phí bán
phí bán vndaf
Đăng ký tư vấn
Bảng đăng ký đang được cập nhật
* Thông tin bắt buộc
Kiến thức đầu tư

Thông tin quỹ đầu tư chủ động và kiến thức cơ bản về chứng chỉ quỹ mở