Hotline: 0961 772 660 – 1900545409

Email

daututaichinh@vndirect.com.vn

Hotline

0961 772 660 - 1900545409

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì?

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (nhà đầu tư chuyên nghiệp) là như thế nào? Tại sao cần biết và quy trình để trở thành Nhà đầu tư chuyên nghiệp ra sao? Bài viết dưới sẽ trả lời cho bạn 3 câu hỏi đó. Thậm chí còn giúp bạn hiểu nhiều hơn.

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì?

Theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 (Điều 11) nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán.

Đối tượng bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân.

Nhà đầu tư tổ chức bao gồm: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán v..v

Đối với nhà đầu tư cá nhân muốn nhận xác thực cần đảm bảo đủ điều kiện theo quy định mới tại Luật Chứng khoán

Cách xác thực đối với nhà đầu tư cá nhân

Nhà đầu tư muốn được xác thực là nhà đầu tư chuyên nghiệp cần thoả mãn 1 trong các yếu tố sau:

  • Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán
  • Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng
  • Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng. Con số được xác định theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế
  • Đối với nhà đầu tư có tài khoản tại VNDIRECT, có tổng giá trị chứng khoán bán ra trên tài khoản trong năm 2020 trên 1 tỷ đồng. Chứng khoán được tính bao gồm cổ phiếu, trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết (tính cả sản phẩm DBOND và VBOND), không tính các chứng chỉ quỹ VNDAF và VNDBF
Khái niệm nhà đầu tư chuyên nghiệp trong Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2021 đã có nhiều sự thay đổi, đặc biệt là sự bổ sung thêm các tiêu chuẩn để đánh giá đối với các nhà đầu tư cá nhân
Luật Chứng khoán sửa đổi 2021 đã được bổ sung thêm đối tượng là các cá nhân đủ tiêu chuẩn chứng nhận.

Quyền lợi với nhà đầu tư khi trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp?

Hiện trên thị trường có 2 dạng trái phiếu. Đó là trái phiếu phát hành rộng rãi và phát hành riêng lẻ.

Khi trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư có quyền mua các trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Các trái phiếu riêng lẻ đa dạng hơn về lựa chọn. Các trái phiếu dạng này có mức lãi suất vượt trội hơn so với các trái phiếu phát hành rộng rãi.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn có thể tiếp cận với các sản phẩm mới có giới hạn loại hình nhà đầu tư (phái sinh, sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ), nhận được các dịch vụ đặc biệt tại VNDIRECT.

Đơn vị nào có quyền xác thực tư cách?

Đối với chứng khoán phát hành riêng lẻ được giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở GDCK, công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua chứng khoán có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Đối với chứng khoán phát hành riêng lẻ chưa được giao dịch tập trung, tổ chức đăng ký, lưu ký có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi thực hiện chuyển quyền sở hữu

Quy trình cấp giấy xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp NĐTCN tại VNDIRECT:

Hiện nay, VNDIRECT đã triển khai quy trình xác thực tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp. Quý nhà đầu tư có nhu cầu có thể đăng ký mở tài khoản và gửi yêu cầu xác thực. Nhân viên chăm sóc tài khoản của chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa cho Nhà đầu tư.

  • Bước 1: Quý khách điền và ký giấy yêu cầu xác nhận NDTCN theo mẫu và gửi các tài liệu cần thiết cho VNDIRECT. Nhà đầu tư có thể liên hệ nhân viên chăm sóc tài khoản tại VNDIRECT để nhận mẫu đăng ký.
  • Bước 2: VNDIRECT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ do khách hàng cung cấp
  • Bước 3: VNDIRECT cấp giấy chứng nhân NDTCN khi các thông tin và tài liệu cung cấp được xác nhận hợp lệ và đáp ứng yêu cầu.

VNDIRECT cũng đã triển khai phân phối các mã trái phiếu dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thông tin chi tiết xin mời tham khảo tại đây

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tin tức liên quan