ĂN CHẮC MẶC BỀN
TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

Quỹ đầu tư trái phiếu VND là quỹ mở chuyên đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu các doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao, uy tín, tiền gửi ngân hàng, giấy tờ có giá,…

ƯU ĐIỂM CỦA QUỸ MỞ VNDBF

LỢI NHUẬN TỐI ƯU

VNDBF có lãi suất kỳ vọng từ 8 - 8,5%/năm

AN TOÀN & BỀN VỮNG

Tăng trưởng ổn định và rủi ro thấp do đầu tư vào các tài sản có lợi suất cố định.

THANH KHOẢN NHANH

Giao dịch online hàng ngày chỉ với 100.000đ

NỘP, RÚT KHÔNG GIỚI HẠN

Không giới hạn số lần và số tiền giao dịch. Rút không mất lãi đã tích luỹ

QUỸ MỞ VNDBF DÀNH CHO AI?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

GIÁ TRỊ NAV/CCQ

11.300đ

TỔNG TÀI SẢN (NAV)

129 tỷ đồng

SỐ LƯỢNG NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA

Hơn 1700 nhà đầu tư

NAV TRUNG BÌNH 1 NHÀ ĐẦU TƯ

72 triệu đồng

THỜI GIAN TRUNG BÌNH NẮM GIỮ

12 tháng

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ MỞ VNDBF

TĂNG TRƯỞNG NAV/CCQ CỦA QUỸ VNDBF

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ VNDBF
NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/08/2022 12,183.46
1 tháng +0.35%
3 tháng +1.96%
6 tháng +2.98%
12 tháng +8.08%
Từ đầu năm 2022 +4.46%
Từ khi thành lập 05/07/2019 +21.83%

Mã quỹ

NAV/CCQ (VNĐ)
Tại ngày 31/08/2022

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Từ đầu năm 2022

Từ khi thành lập 05/07/2019

VNDBF

12,183.46

+0.35%

+1.96%

+2.98%

+8.08%

+4.46%

+21.83%

GIÁ TRỊ NAV/CCQ

12,142.67đ

TỔNG TÀI SẢN (NAV)

163.4 tỷ đồng

SỐ LƯỢNG NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA

Hơn 1700 nhà đầu tư

NAV TRUNG BÌNH 1 NHÀ ĐẦU TƯ

72 triệu đồng

THỜI GIAN TRUNG BÌNH NẮM GIỮ

12 tháng

* Cập nhật tỷ lệ phân bổ tài sản tới ngày 30/11/2021

LỢI NHUẬN KỲ VỌNG THEO THỜI GIAN

Giả định VNDBF đạt mức lợi nhuận 7,5%/năm. Nhà đầu tư cá nhân thu được lợi nhuận tốt hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn ngắn:

Ghi chú:

– Nhà đầu tư cá nhân phải chịu thuế bán 0,1% khi bán chứng chỉ quỹ

– *Nhà đầu tư tổ chức không phải chịu thuế bán, nhưng lợi nhuận từ quỹ sẽ tính vào thu nhập chịu Thuế TNDN của nhà đầu tư tổ chức

– Toàn bộ quá trình đầu tư sẽ được minh bạch hóa 100% dưới sự giám sát của ngân hàng BIDV

Minh họa lợi nhuận đầu tư VNDBF theo kỳ hạn
KỲ HẠN  3 tháng 6 tháng 9 tháng 1 năm 2 năm
Phí bán 1.00% 0.75% 0.75% 0% 0%
Thuế TNCN 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
Lợi nhuận cho Khách hàng Cá nhân/năm (*) 3.37% 5.92% 6.43% 7.23% 7.35%
Lợi nhuận cho Khách hàng Doanh nghiệp/năm 3.79% 6.13% 6.57% 7.34% 7.41%
 

Giả định VNDBF đạt mức lợi nhuận 7,5%/năm. Nhà đầu tư cá nhân thu được lợi nhuận tốt hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn ngắn:

Minh họa lợi nhuận đầu tư VNDBF theo kỳ hạn
KỲ HẠN  3 tháng 6 tháng 9 tháng 1 năm 2 năm
Phí mua 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
Phí bán 1.00% 0.75% 0.75% 0% 0%
Thuế TNCN 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
Lợi nhuận cho Khách hàng Cá nhân/năm (*) 3.37% 5.92% 6.43% 7.23% 7.35%
Lợi nhuận cho Khách hàng Doanh nghiệp/năm 3.79% 6.13% 6.57% 7.34% 7.41%
Ghi chú: – Nhà đầu tư cá nhân phải chịu thuế bán 0,1% khi bán chứng chỉ quỹ – *Nhà đầu tư tổ chức không phải chịu thuế bán, nhưng lợi nhuận từ quỹ sẽ tính vào thu nhập chịu Thuế TNDN của nhà đầu tư tổ chức – Toàn bộ quá trình đầu tư sẽ được minh bạch hóa 100% dưới sự giám sát của ngân hàng BIDV

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ QUỸ MỞ VNDBF

 Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.06.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.06.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.06.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.06.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.06.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.06.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.06.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.05.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.04.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.03.2023

 Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.03.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.02.2023

 Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.02.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.01.2023

 Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.01.2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.01.2023

 Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.12.2022

 Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.12.2022

 Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.12.2022

 Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.12.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.11.2022

 Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.11.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.10.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.09.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.08.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.07.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.06.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.05.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.04.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.03.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.02.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.01.2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.01.2022

 Báo cáo NAV tuần 29.05.2023-04.06.2023

Báo cáo NAV tuần 22.05.2023-28.05.2023

Báo cáo NAV tuần 15.05.2023-21.05.2023

Báo cáo NAV tuần 08.05.2023-14.05.2023

Báo cáo NAV tuần 01.05.2023-07.05.2023

Báo cáo NAV tuần 24.04.2023-30.04.2023

Báo cáo NAV tuần 17.04.2023-23.04.2023

Báo cáo NAV tuần 10.04.2023-16.04.2023

Báo cáo NAV tuần 03.04.2023-09.04.2023

Báo cáo NAV tuần 27.03.2023-02.04.2023

Báo cáo NAV tuần 20.03.2023-26.03.2023

 Báo cáo NAV tuần 13.03.2023-19.03.2023

Báo cáo NAV tuần 06.03.2023-12.03.2023

Báo cáo NAV tuần 27.02.2023-05.03.2023

Báo cáo NAV tuần 20.02.2023-26.02.2023

 Báo cáo NAV tuần 13.02.2023-19.02.2023

Báo cáo NAV tuần 06.02.2023-12.02.2023

Báo cáo NAV tuần 30.01.2023-05.02.2023

Báo cáo NAV tuần 23.01.2023-29.01.2023

Báo cáo NAV tuần 16.01.2023-22.01.2023

Báo cáo NAV tuần 09.01.2023-15.01.2023

 Báo cáo NAV tuần 02.01.2023-08.01.2023

 Báo cáo NAV tuần 26.12.2022-01.01.2023

 Báo cáo NAV tuần 19.12.2022-25.12.2022

Báo cáo NAV tuần 12.12.2022-18.12.2022

Báo cáo NAV tuần 05.12.2022-11.12.2022

 Báo cáo NAV tuần 28.11.2022-04.12.2022

 Báo cáo NAV tuần 21.11.2022-27.11.2022

Báo cáo NAV tuần 14.11.2022-20.11.2022

Báo cáo NAV tuần 07.11.2022-13.11.2022

Báo cáo NAV tuần 31.10.2022-06.11.2022

Báo cáo NAV tuần 24.10.2022-30.10.2022

Báo cáo NAV tuần 17.10.2022-23.10.2022

Báo cáo NAV tuần 10.10.2022-16.10.2022

Báo cáo NAV tuần 03.10.2022-09.10.2022

Báo cáo NAV tuần 26.09.2022-02.10.2022

Báo cáo NAV tuần 19.09.2022-25.09.2022

Báo cáo NAV tuần 12.09.2022-18.09.2022

Báo cáo NAV tuần 05.09.2022-11.09.2022

Báo cáo NAV tuần 29.08.2022-04.09.2022

Báo cáo NAV tuần 22.08.2022-28.08.2022

Báo cáo NAV tuần 15.08.2022-21.08.2022

Báo cáo NAV tuần 08.08.2022-14.08.2022

Báo cáo NAV tuần 01.08.2022-07.08.2022

Báo cáo NAV tuần 25.07.2022-31.07.2022

Báo cáo NAV tuần 18.07.2022-24.07.2022

Báo cáo NAV tuần 11.07.2022-17.07.2022

Báo cáo NAV tuần 04.07.2022-10.07.2022

Báo cáo NAV tuần 27.06.2022-03.07.2022

Báo cáo NAV tuần 20.06.2022-26.06.2022

Báo cáo NAV tuần 13.06.2022-19.06.2022

Báo cáo NAV tuần 06.06.2022-12.06.2022

Báo cáo NAV tuần 30.05.2022-05.06.2022

Báo cáo NAV tuần 23.05.2022-29.05.2022

Báo cáo NAV tuần 16.05.2022-22.05.2022

Báo cáo NAV tuần 09.05.2022-15.05.2022

Báo cáo NAV tuần 02.05.2022-08.05.2022

Báo cáo NAV tuần 25.04.2022-01.05.2022

Báo cáo NAV tuần 18.04.2022-24.04.2022

Báo cáo NAV tuần 11.04.2022-17.04.2022

Báo cáo NAV tuần 04.04.2022-10.04.2022

Báo cáo NAV tuần 28.03.2022-03.04.2022

Báo cáo NAV tuần 21.03.2022-27.03.2022

Báo cáo NAV tuần 14.03.2022-20.03.2022

Báo cáo NAV tuần 07.03.2022-13.03.2022

Báo cáo NAV tuần 28.02.2022-06.03.2022

Báo cáo NAV tuần 21.02.2022-27.02.2022

Báo cáo NAV tuần 14.02.2022-20.02.2022

Báo cáo NAV tuần 07.02.2022-13.02.2022

Báo cáo NAV tuần 31.01.2022-06.02.2022

Báo cáo NAV tuần 24.01.2022-30.01.2022

Báo cáo NAV tuần 17.01.2022-23.01.2022

Báo cáo NAV tuần 10.01.2022-16.01.2022

Báo cáo NAV tuần 03.01.2022-09.01.2022

Báo cáo NAV tuần 28.12.2021-02.01.2022

* Phí mua:

  • Miễn phí

* Phí bán (Dựa trên thời gian nắm giữ CCQ của nhà đầu tư):

  • Dưới 3 tháng: 1,00%
  • Từ 3 – 6 tháng: 0,35%
  • Từ 6 – 9 tháng: 0,25%
  • Từ 9 tháng trở lên: Miễn phí

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo các tài liệu quỹ sau để biết thêm chi tiết:* Điều lệ quỹ VNDBF

* Bản cáo bạch quỹ VNDBF

– Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch trên bảng giá DBoard của VNDIRECT (phần chứng chỉ quỹ phía trên bên tay phải)

– Mã quỹ DFUND: VNDBF

Nhà đầu tư có thể lựa chọn việc nộp tiền qua 2 hình thức:

– Cắt tiền trực tiếp từ tài khoản chứng khoán
– Chuyển tiền vào tài khoản quỹ

Thông tin chuyển tiền giao dịch mua:

Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND
Số tài khoản: 122.10.00.213.4666
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành
Nội dung: [Họ tên nhà đầu tư] [Số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua Quy VNDBF.

Ra đời từ năm 2008, IPAAM hiện là công ty quản lý quỹ 100% thuộc sở hữu của VNDirect. IPAAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng của VNDIRECT.

Ông Vũ Hiền, Chủ tịch, hơn 30 năm kinh nghiệm trong quản lý và đầu tư.

Bà Nguyễn Hồ Nga, Tổng giám đốc, Thạc sĩ Kinh tế Tài chính đại học Bristol UK, hơn 15 năm kinh nghiệm đầu tư tài chính.

Ông Cao Minh Hoàng, Giám đốc đầu tư, CFA level 3, hơn 13 năm kinh nghiệm kiểm toán và phân tích quản lý danh mục đầu tư.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ QUỸ MỞ VNDBF

Quỹ mở mở về thời gian hoạt động – không có thời hạn xác định

–    Quỹ trái phiếu đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định (fixed income) bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu niêm yết của các doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao, uy tín; chứng chỉ tiền gửi tiền gửi ngân hàng, giấy tờ có giá.

–    Tỷ lệ tài sản có thu nhập cố định >= 80% tổng tài sản quỹ.

–    Mọi hoạt động đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro, tuy nhiên rủi ro là RẤT THẤP với quỹ mở trái phiếu do các quy định chặt chẽ về tài sản đầu tư (chỉ đầu tư vào trái phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi ngân hàng) và được đa dạng hóa về tài sản đầu tư. 

Lợi nhuận VNDBF thường cao hơn lãi suất ngân hàng vì quỹ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định với mức lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng cùng kỳ hạn. Tuy nhiên do quỹ đầu tư vào một số trái phiếu niêm yết, giá các tài sản này phụ thuộc cung cầu thị trường nên trong ngắn hạn có thể có biến động.

Quỹ mở cổ phiếu không cam kết về mức lợi nhuận (theo quy định của pháp luật) Giá NAV của CCQ có thể xuống dưới giá trị nhà đầu tư mua do biến động thị trường. Tuy nhiên vì đầu tư vào quỹ mở là đầu tư với mục tiêu đạt lợi nhuận cao trong dài hạn, nên bí quyết để chấp nhận biến động thị trường là tập trung vào kết quả lâu dài thay vì các thay đổi hàng ngày.

Quỹ mở VNDBF có tính thanh khoản CAO hơn so với các kênh đầu tư khác. Nhà đầu tư quỹ mở có thể rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư một cách dễ dàng, nhanh chóng bằng cách bán lại CCQ cho Công ty quản lý quỹ IPAAM bất cứ lúc nào. IPAAM có trách nhiệm mua lại tất cả các CCQ với giá NAV/1 ccq tại thời điểm bán trừ đi phí bán (nếu có).
Giá CCQ = (Tổng Giá trị thị trường của tài sản của Quỹ – Tổng Nợ của quỹ)/ Tổng số CCQ đang lưu hành.
– Toàn bộ tiền và tài sản của quỹ được lưu giữ tại tài khoản quỹ ở Ngân hàng lưu ký là BIDV. Giá trị CCQ do Bộ phận quản trị quỹ của BIDV tính toán độc lập và khách quan. – Báo cáo về giá trị tài sản ròng của quỹ và giá trị CCQ được công bố vào ngày giao dịch của quỹ trên website của công ty quản lý quỹ: http://ipaam.com.vn; báo cáo lên UBCKNN và đăng tải trên website của UBCKNN. – Các giao dịch nộp tiền mua CCQ của KH đều thực hiện nộp trực tiếp vào tài khoản quỹ tại BIDV. Khi KH bán CCQ, tiền bán CCQ chuyển trực tiếp từ tài khoản quỹ tại BIDV về tk ngân hàngmà khách hàng đăng ký nhận tiền bán. Như vậy, không hề phát sinh giao dịch tiền mặt từ TK của quỹ với nhân viên VNDirect/IPAAM, không phát sinh rủi ro như Khách hàng lo ngại
– Giá trị NAV/CCQ thay đổi liên tục nên giá trị đầu tư của khách hàng cũng thay đổi hàng tuần, do đó không có “Giấy chứng nhận” cho Khách hàng vì Chứng nhận CCQ chỉ có thể xác nhận số lượng CCQ của khách hàng tại một thời điểm thôi. Giá trị NAV/CCQ thay đổi liên tục nên giấy chứng nhận đó không có giá trị nhiều. – Trong trường hợp khách hàng yêu cầu, Công ty quản lý quỹ sẵn lòng cung cấp Sao kê tài khoản CCQ tại thời điểm khách hàng yêu cầu (như Ngân hàng cung cấp Sao kê tài khoản của khách hàng). – Mọi giao dịch của khách hàng: tiền chuyển vào BIDV, lệnh khớp do Trung tâm lưu ký Việt Nam VSD xác nhận nên hoàn toàn có đầy đủ chứng cứ về giao dịch mua bán của khách do các bên thứ Ba xác nhận, cung cấp đầy đủ bằng chứng cho khách hàng khi khách hàng có thắc mắc.

Quỹ mở dùng tiền để đầu tư, do vậy thông thường không có chính sách trả cổ tức hàng năm mà tiền lợi nhuận của quỹ sẽ liên tục được tái đầu tư, sinh lời cho khách hàng. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu nhận tiền lợi nhuận của quỹ khi CCQ có sự tăng trưởng, khách hàng sẽ bán một phần CCQ để hiện thực hóa lợi nhuận CCQ. Nếu quỹ không tìm kiếm được các cơ hội đầu tư hiệu quả và thay đổi chính sách, quyết định trả cổ tức thì khi quyết định trả cổ tức được đưa ra, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời đến Khách hàng

Quỹ VNDAF không yêu cầu Số dư tối thiểu để duy trì tài khoản. Trong trường hợp Khách hàng bán hết toàn bộ CCQ, KH coi như đã lựa chọn đóng tài khoản giao dịch CCQ. Khi KH có nhu cầu đầu tư lại CCQ, đại lý phân phối sẽ tái activate tài khoản khách hàng.

Lợi nhuận đầu tư từ quỹ mở đến từ sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán thông qua sức mạnh của lãi suất kép và thời gian đầu tư. Do đó, bạn nên đầu tư vào quỹ mở càng sớm càng tốt sớm ngay khi bạn xác định được mục tiêu tài chính của mình. Bạn nên đầu tư sớm nhất có thể, vì trì hoãn việc đầu tư chỉ làm gia tăng các gánh nặng cho bạn và việc đạt được các mục tiêu càng khó khăn hơn.