Hotline: 0961 772 660 – 1900545409

Email

daututaichinh@vndirect.com.vn

Hotline

0961 772 660 - 1900545409

Hướng dẫn giao dịch trái phiếu trên bảng giá VNDIRECT

Về phương thức giao dịch trái phiếu, hiện nay trên bảng giá trái phiếu của VNDIRECT, các mã trái phiếu đang được tách thành 2 phần riêng biệt. Đó là:

  • DBOND, VBOND Mass: Các mã trái phiếu dành cho nhiều đối tượng
  • DBOND, VBOND Pro: Các mã trái phiếu dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp

Tại sao lại có sự phân biệt này?

Bắt đầu từ tháng 1/2021, theo Luật Chứng khoán ban hành và bổ sung,

Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành ra công chúng được chào bán rộng rãi cho mọi loại hình nhà đầu tư và được UBCKNN cấp phép chào bán; TPDN phát hành riêng lẻ chỉ được bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cụ thể, Luật Chứng khoán năm 2019 (Điều 31), Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Điều 128) và Nghị định số 153 quy định về nhà đầu tư mua TPDN riêng lẻ như sau: đối với trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, nhà đầu tư mua và giao dịch trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; đối với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, nhà đầu tư mua và giao dịch trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dưới 100 nhà đầu tư chiến lược.

Việc phân định rõ nhà đầu tư mua và giao dịch TPDN riêng lẻ với nhà đầu tư mua và giao dịch TPDN chào bán ra công chúng nhằm bảo vệ các nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ

Như vậy, với các mã DBOND, VBOND Pro, chỉ có các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới đủ điều kiện để giao dịch. Đối với các nhà đầu tư chưa đạt đủ điều kiện là nhà đầu tư chuyên nghiệp, nếu vẫn mong muốn giao dịch trái phiếu có thể lựa chọn các mã trái phiếu DBOND, VBOND Mass vẫn đang được phát hành.

Cách thức giao dịch trên bảng giá trái phiếu VNDIRECT (phiên bản PC)

VNDIRECT hướng dẫn giao dịch trái phiếu
Lưạ chọn mục Trái phiếu trên bảng giá DBOARD của VNDIRECT
VNDIRECT hướng dẫn giao dịch trái phiếu
Lựa chọn DBOND Mass (nếu bạn chưa phải là Nhà đầu tư Chuyên nghiệp) hoặc DBOND Pro (nếu bạn là Nhà đầu tư Chuyên nghiệp). Với tư cách là Nhà đầu tư Chuyên nghiệp bạn có thể mua các mã trái phiếu của cả DBOND Mass và DBOND Pro
VNDIRECT hướng dẫn giao dịch trái phiếu
VBOND cũng có những lựa chọn tương tự là VBOND Mass và VBOND Pro. Nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể mua trái phiếu của cả danh mục VBOND Mass lẫn VBOND Pro

Trải nghiệm tại: Bảng giá Lightning – Sàn cổ phiếu – Biểu đồ chứng khoán | VNDIRECT

Cách thức giao dịch trên bảng giá trái phiếu VNDIRECT (phiên bản mobile)

Hướng dẫn giao dịch trái phiếu trên mobile app VNDIRECT trading
Bước 1: Trên trang chủ ứng dụng VND trading app, lựa chọn menu bên trái, chọn mục “Trái phiếu”
Hướng dẫn giao dịch trái phiếu trên mobile app VNDIRECT trading
Bước 2: Chọn mục Giao dịch (Ở phiên bản hiện tại, mục Giao dịch nằm ở phía trên bên phải). Điền đầy đủ các thông tin cần thiết như Mã trái phiếu, Kỳ hạn, Khối lượng, Mã nhân viên chăm sóc.
Lưu ý: các mã DBOND có chữ FIX trước mã, mã VBOND có chữ OUTRIGHT trước mã. Các mã giành cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp dài hơn mã thường
Hướng dẫn giao dịch trái phiếu trên mobile app VNDIRECT trading
Bước 3: Nhấn “Xác nhận” để tới hợp đồng điện tử
Hướng dẫn giao dịch trái phiếu trên mobile app VNDIRECT trading
Bước 4: Nhập mã OTP trước khi hợp đồng xuất hiện
Hướng dẫn giao dịch trái phiếu trên mobile app VNDIRECT trading
Bước 5: Đánh dấu tích vào các hạng mục hợp đồng. Lưu ý: Nhà đầu tư cần phải đánh dấu đầy đủ trước khi bước sang mục tiếp theo
Hướng dẫn giao dịch trái phiếu trên mobile app VNDIRECT trading
Bước 6: Nhập mã OTP để xác nhận hợp đồng
Bước 7: Hợp đồng được hoàn thiện

Download ứng dụng VNDIRECT trading app tại:

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tin tức liên quan