Hướng dẫn giao dịch trái phiếu trên bảng giá VNDIRECT

Mục lục

Cách thức giao dịch trên bảng giá trái phiếu VNDIRECT (phiên bản PC)

Lưu ý: Khách hàng cần có tài khoản tại VNDIRECT để có thể xem được bảng giá trái phiếu

1. BẢNG GIÁ TRÁI PHIẾU

Khách hàng đăng nhập vào trang Bảng giá của VNDIRECT. Sau đó chuyển sang menu Trái phiếu 

 • Trong giao diện Bảng giá trái phiếu, các sản phẩm được chia làm 2 loại: DBond và VBond. Quý khách có thể chuyển giữa 2 tab để xem danh sách sản phẩm thuộc từng loại.
 • Quý khách có thể trỏ chuột vào dòng chữ  GIỚI THIỆU SẢN PHẨM để xem các thông tin giới thiệu về loại sản phẩm này.

Các trái phiếu thuộc sản phẩm DBond và VBond đều được phân nhóm theo kỳ hạn đầu tư.

 • DBond: Một mã trái phiếu có thể xuất hiện ở tất cả các kỳ hạn mà mã đó có thể đáp ứng
 • VBond: Các trái phiếu được sắp xếp theo kỳ hạn còn lại của từng trái phiếu

Nhằm giúp Quý khách có thể dễ dàng phân biệt và ghi nhớ trái phiếu mà mình lựa chọn, bảng giá hiển thị định danh trái phiếu theo cả tên rút gọn và mã trái phiếu truyền thống. Quý khách có thể lựa chọn cách hiển thị mong muốn.
Đối với cả DBond và VBond, một số trái phiếu chỉ Nhà đầu tư chuyên nghiệp (NĐTCN) mới có thể mua được. Những trái phiếu này sẽ có biểu tượng phân biệt đánh dấu bên cạnh mỗi trái phiếu.
Quý khách có thể tìm kiếm trái phiếu bằng cách sử dụng Bộ lọc nâng cao để lọc danh sách các trái phiếu phù hợp với nhu cầu đầu tư.

2. CHI TIẾT MÃ TRÁI PHIẾU

Để xem thông tin chi tiết của trái phiếu bất kỳ, Quý khách có thể chọn vào mã trái phiếu đó trên Bảng giá. Tại đây, bên cạnh những thông tin cơ bản nhất của mỗi trái phiếu, Quý khách có thể lựa chọn Bản chào để tìm hiểu chi tiết hơn nữa về từng trái phiếu.

3. ĐẶT LỆNH VÀ XÁC NHẬN GIAO DỊCH

3.1. ĐẶT LỆNH

Quý khách có thể đặt lệnh MUA/BÁN trái phiếu bằng 4 cách:

 1. Đặt lệnh bằng chọn nút MUA (với DBond) hoặc MUA/BÁN (với VBond) tại bảng giá trái phiếu
 2. Đặt lệnh từ màn hình Chi tiết trái phiếu
 3. Chọn GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU và ĐẶT LỆNH để vào màn hình đặt lệnh
 4. Chọn nút BÁN tại màn hình DANH MỤC

Đặt lệnh DBond: Quý khách hoàn thiện các trường thông tin giao dịch như hướng dẫn cụ thể dưới đây:

 • Tài khoản khách hàng: Lựa chọn tài khoản để giao dịch
 • Loại lệnh: Mua/Bán
 • Ngày giao dịch: Mặc định là ngày hôm nay (nếu là ngày làm việc) hoặc ngày làm việc tiếp theo.
 • Ngày hạch toán: Trùng với ngày giao dịch đối với trái phiếu OTC, +1 ngày làm việc đối với trái phiếu niêm yết
 • Chọn nhân viên chăm sóc: Quý khách lựa chọn nhân viên chăm sóc (NVCS) tài khoản. Trong trường hợp Quý khách không có NVCS, vui lòng chọn ‘Không chọn NVCS’
 • Khối lượng: Khách nhập số lượng trái phiếu muốn giao dịch. Số mờ trong ô là số lượng trái phiếu tôi đa Quý khách có thể giao dịch với trái phiếu này
 • Kỳ hạn tối thiểu: Hệ thống có 4 kỳ hạn mặc định để Quý khách chọn
 • Ngày kết thúc: Ngày trả lại trái phiếu. Quý khách có thể tự do lựa chọn ngày trả lại trái phiếu mà không cần thiết phải đầu tư tròn kỳ (tối thiểu thời gian nắm giữ là 90 ngày).
 • Lãi suất thực nhận: Lãi suất thực tế mà Quý khách nhận được sau thuế, phí khi đầu tư. Quý khách có thể tích vào “Lãi suất thực nhận” để xem chi tiết, bao gồm:
  • Lãi suất trước ưu đãi: Lãi suất cơ bản của kỳ hạn được chọn
  • Mã ưu đãi: Quý khách có thể nhập mã ưu đãi (nếu có)
  • Ưu đãi theo mã: Lãi suất được cộng thêm tương ứng với mã ưu đãi được nhập
  • Ưu đãi theo NAV: Ưu đãi theo NAV trái phiếu của Quý khách. Được tính bằng tổng mệnh giá trái phiếu DBond, VBond Quý khách đang sở hữu và tổng mệnh giá DBond Quý khách đang có nhu cầu mua. Xem chi tiết ưu đãi NAV tại mục Giới thiệu sản phẩm
 • Giá thực hiện: Giá mua/bán mỗi trái phiếu tại ngày giao dịch
 • Tổng giá trị: Tổng giá trị của giao dịch
 • Thuế & Phí: Thuế và phí thực hiện giao dịch
 • Tổng thanh toán: Giá trị cuối cùng Quý khách thực hiện giao dịch
 • Nhận trích lục sổ đăng ký NSHTP/GCNSHTP (nếu có): Mặc định là Không, Quý khách có nhu cầu nhận trích lục vui lòng chọn 
 • Đối với các mã trái phiếu dành cho Nhà Đầu tư chuyên nghiệp, tích vào ô Tôi đã xem hồ sơ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu TẠI ĐÂY và đồng ý đề nghị thực hiện giao dịch. Đối với các mã trái phiếu không yêu cầu điều kiện Nhà Đầu tư chuyên nghiệp, tích vào ô Tôi đồng ý đề nghị thực hiện giao dịch.
 • Cuối cùng tích THỰC HIỆN

Tại cột bên phải, Quý khách có thể tham khảo thông tin chi tiết mã trái phiếu.

Đặt lệnh VBond: Quý khách hoàn thiện các trường thông tin giao dịch như hướng dẫn cụ thể dưới đây:

 • Tài khoản khách hàng: Quý khách lựa chọn tài khoản để giao dịch
 • Loại lệnh: Mua/Bán
 • Ngày giao dịch: Mặc định là ngày hôm nay (nếu là ngày làm việc) hoặc ngày làm việc tiếp theo
 • Ngày hạch toán: Trùng với ngày giao dịch đối với trái phiếu OTC, +1 ngày làm việc đối với trái phiếu niêm yết
 • Chọn nhân viên chăm sóc: Quý khách lựa chọn nhân viên chăm sóc (NVCS) tài khoản. Trong trường hợp Quý khách không có NVCS, vui lòng chọn ‘Không chọn NVCS’
 • Khối lượng: Quý khách nhập số lượng trái phiếu muốn giao dịch. Số mờ trong ô là số lượng trái phiếu tối đa Quý khách có thể giao dịch với trái phiếu này
 • Giá thực hiện: Giá trị giao dịch thực tế trên mỗi trái phiếu. Quý khách có thể tích vào “Giá thực hiện” để xem chi tiết, bao gồm:
  • Giá trước ưu đãi: Giá VND chào bán với lệnh đặt Mua và là Giá VND chào mua với lệnh đặt Bán
  • Mã ưu đãi: Quý khách nhập mã ưu đãi (nếu có)
  • Ưu đãi theo mã: Giảm giá mua tương ứng với mã ưu đãi được nhập
 • Tổng ưu đãi: Tổng giá trị được ưu đãi
 • Tổng giá trị: Tổng giá trị của giao dịch sau khi trừ đi ưu đãi
 • Thuế & Phí: Thuế và phí thực hiện giao dịch
 • Tổng thanh toán: Giá trị cuối cùng Quý khách thực hiện giao dịch
 • Nhận trích lục sổ đăng ký NSHTP/GCNSHTP (nếu có): Mặc định là Không, Quý khách có nhu cầu nhận trích lục vui lòng chọn 
 • Đối với các mã trái phiếu dành cho Nhà Đầu tư chuyên nghiệp, Tích vào ô Tôi đã xem hồ sơ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu TẠI ĐÂY và đồng ý đề nghị thực hiện giao dịch. Đối với các mã trái phiếu không yêu cầu điều kiện Nhà Đầu tư chuyên nghiệp, tích vào ô Tôi đồng ý đề nghị thực hiện giao dịch.
 • Cuối cùng tích THỰC HIỆN

Tại cột bên phải, Quý khách có thể tham khảo thông tin chi tiết mã trái phiếu.

3.2. XÁC NHẬN GIAO DỊCH (ÁP DỤNG VỚI CÁC MÃ TRÁI PHIẾU DÀNH CHO NĐT CHUYÊN NGHIỆP)

Sau khi tích THỰC HIỆN ở phần Đặt lệnh, giao dịch của Quý khách sẽ được chuyển tới màn hình Xác nhận giao dịch. Quý khách vui lòng đọc và tích XÁC NHẬN.

4. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

Sau khi tích XÁC NHẬN đặt lệnh, giao dịch của Quý khách tiếp tục được chuyển tới màn hình Giao kết Hợp đồng điện tử. Quý khách vui lòng đọc kỹ toàn bộ các văn bản trong bộ hợp đồng bằng cách kéo hết thanh cuộn xuống cuối cùng. Quý khách có thể Tải xuống các văn bản này nếu muốn lưu trữ hồ sơ
Tích vào ô Tôi đã đọc và đồng ý với toàn bộ các hợp đồng và văn bản ở trên.
Chọn GIAO KẾT THỎA THUẬN.

Tích một trong các Phương thức giao kết và chọn XÁC NHẬN.

 • Quý khách vui lòng lựa chọn Phương thức Giao kết bằng xác thực OTP và nhấn nút Xác nhận để chuyển sang màn hình nhập mã OTP.  
 • Lưu ý: Giao kết bằng phương thức Chữ ký số áp dụng cho Quý khách đã có Chữ ký số được chấp thuận; phương thức này sẽ được triển khai trong thời gian tới

Xác thực giao kết theo phương thức đã chọn.

 • Sau khi Quý khách Xác nhận Giao kết bằng xác thực OTP, màn hình hiển thị sẽ Pop up Xác thực OTP.
 • Quý khách thực hiện nhập mã OTP được gửi về Số điện thoại của Quý khách và chọn Xác thực OTP
 • Lưu ý:  
  • Nếu nhập sai OTP, hệ thống sẽ báo lỗi.   
  • Mã OTP sẽ có hiệu lực trong vòng 5 phút.  
  • Nếu không nhận được mã OTP, Quý khách chọn Gửi lại OTP.

Giao dịch thành công hệ thống sẽ gửi mail thông báo ngay cho Quý khách và màn hình giao dịch được được chuyển sang Tab SỔ LỆNH. Lệnh không thành công sẽ trả lại lỗi tương ứng.

5. SỔ LỆNH

Quý khách có thể theo dõi danh sách và tình trạng lệnh tại màn hình SỔ LỆNH. Chọn GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU và SỔ LỆNH

Quý khách có thể tìm kiếm lệnh đã đặt theo khoảng thời gian. Ngoài ra, có thể tìm kiếm nâng cao theo loại lệnh mua/bán, mã trái phiếu hoặc trạng thái lệnh

6. DANH MỤC

Quý khách có thể theo dõi toàn bộ danh sách trái phiếu đang sở hữu tại màn hình DANH MỤC. Chọn GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU và DANH MỤC

Quý khách cũng có thể tìm kiếm Trái phiếu bằng cách sử dụng Bộ lọc nâng cao.

Trải nghiệm tại: Bảng giá Lightning – Sàn cổ phiếu – Biểu đồ chứng khoán | VNDIRECT

Cách thức giao dịch trên bảng giá trái phiếu VNDIRECT (phiên bản Mobile App

Điều kiện: Để sử dụng bảng giá trái phiếu trên điện thoại, Quý Khách cần cài đặt ứng dụng của VNDIRECT và đăng nhập tài khoản để sử dụng dịch vụ.

BẢNG GIÁ 

Sau khi đăng nhập thành công. Quý khách lựa chọn mục “Khác” ở bên phải góc dưới màn hình, tiếp tục lựa chọn sản phẩm Trái phiếu ngắn hạn hoặc Trái phiếu dài hạn tại mục “Lựa chọn đầu tư”.

Trong giao diện Bảng giá trái phiếu, các sản phẩm được chia làm 2 loại: DBond – Trái phiếu ngắn hạn và VBond – Trái phiếu dài hạn. Khách hàng có thể chuyển giữa 2 tab để xem danh sách sản phẩm thuộc từng loại. 

Khách hàng có thể chọn vào dòng chữ “Giới thiệu sản phẩm” để xem các thông tin giới thiệu về loại sản phẩm này. 

Bảng giá rút gọn

Bảng giá rút gọn bao gồm một số trái phiếu nổi bật trong danh sách. Bảng giá sẽ mặc định hiển thị danh sách rút gọn khi khách hàng vào menu Trái phiếu

Quý khách có thể xem danh sách đầy đủ bằng cách chọn vào chữ “Xem tất cả” tại cuối mỗi nhóm kỳ hạn.

Bảng giá rút gọn chỉ áp dụng cho DBond.

Bảng giá chi tiết

Với từng mỗi loại sản phẩm, sẽ có một số trái phiếu dành riêng cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp (NĐTCN). Những trái phiếu này sẽ có biểu tượng đi kèm mã trái phiếu.  

Quý khách có thể tìm kiếm Trái phiếu bằng cách sử dụng Bộ lọc nâng cao để lọc danh sách các trái phiếu phù hợp với nhu cầu đầu tư. 

CHI TIẾT MàTRÁI PHIẾU

Để xem thông tin chi tiết của 1 trái phiếu, Quý khách vui lòng chọn vào tên mã trái phiếu đó trên Bảng giá. 

ĐẶT LỆNH 

Quý khách có thể đặt lệnh Mua – Bán trái phiếu bằng 3 bước:

Bước 1: Đặt lệnh từ màn hình Chi tiết trái phiếu. 

Bước 2: Chọn “Đặt lệnh” để vào màn hình Đặt lệnh. 

Bước 3: Chọn nút “Bán” tại màn hình Danh mục.

Với bước 1 và bước 3, khi chọn nút “Mua” –  “Bán” thì thông tin của trái phiếu sẽ được điền sẵn. Khi thao tác từ trang Đặt lệnh ở bước 2, Quý khách sẽ phải nhập các thông tin thủ công. 

Đặt lệnh DBond 

 • Tài khoản khách hàng: Quý khách lựa chọn tài khoản để giao dịch. 
 • Loại lệnh: Mua/Bán 
 • Ngày giao dịch: Mặc định là ngày hôm nay.  
 • Ngày hạch toán: Trùng với ngày giao dịch. 
 • Chọn nhân viên chăm sóc: Quý khách lựa chọn nhân viên chăm sóc tài khoản. Trong trường hợp Quý khách không có NVCS, vui lòng chọn ‘Không chọn NVCS’ 
 • Khối lượng: Quý khách nhập số lượng trái phiếu muốn giao dịch. Số mờ trong ô là số lượng trái phiếu tôi đa Quý khách có thể giao dịch với trái phiếu này tại ngày giao dịch. 
 • Kỳ hạn: Quý khách chọn kỳ hạn sở hữu trái phiếu. 
 • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc giao dịch (Ngày trả lại trái phiếu) 
 • Lãi suất thực nhận: Lãi suất thực tế mà Quý khách nhận được khi giao dịch trái phiếu 
 • Lãi suất trước ưu đãi: Lãi suất ban đầu của trái phiếu. 
 • Mã ưu đãi: Quý khách lòng nhập mã ưu đãi (nếu có) 
 • Ưu đãi theo mã: Lãi suất được cộng thêm kèm mã ưu đãi. 
 • Ưu đãi theo NAV: Ưu đãi theo NAV của khách hàng. Được tính bằng tổng mệnh giá trái phiếu DBond khách hàng đang sở hữu và tổng mệnh giá DBond khách hàng đang có nhu cầu mua. Xem ưu đãi NAV tại mục Giới thiệu sản phẩm. 
 • Giá thực hiện: Giá mua tại ngày giao dịch. 
 • Tổng giá trị: Tổng giá trị của giao dịch. 
 • Thuế & Phí: Thuế và phí thực hiện giao dịch. 
 • Tổng thanh toán: Giá trị cuối cùng khách hàng thực hiện giao dịch. 
 • Nhận trích lục sổ đăng ký NSHTP/GCNSHTP (nếu có): Mặc định là Không, Quý khách có nhu cầu nhận trích lục vui lòng chọn “”. 

Đặt lệnh VBond 

 • Tài khoản khách hàng: Quý khách lựa chọn tài khoản để giao dịch. 
 • Loại lệnh: Mua/Bán 
 • Ngày giao dịch: Mặc định là ngày hôm nay.  
 • Ngày hạch toán: Trùng với ngày giao dịch. 
 • Chọn nhân viên chăm sóc: Quý khách lựa chọn nhân viên chăm sóc tài khoản. Trong trường hợp Quý khách không có NVCS, vui lòng chọn ‘Không chọn NVCS’ 
 • Khối lượng: Quý khách nhập số lượng trái phiếu muốn giao dịch. Số mờ trong ô là số lượng trái phiếu tối đa Quý khách có thể giao dịch với trái phiếu này. 
 • Giá thực hiện: Giá trị trên mỗi trái phiếu thực tế khách hàng phải thanh toán. 
 • Giá trước ưu đãi: Giá VND chào bán với lệnh đặt Mua và là Giá VND chào mua với lệnh đặt Bán. 
 • Mã ưu đãi: Quý khách lòng nhập mã ưu đãi (nếu có) 
 • Ưu đãi theo mã: Chiết khấu nhận được từ mã ưu đãi. 
 • Tổng ưu đãi: Tổng giá trị được chiết khấu. 
 • Tổng giá trị: Tổng giá trị của giao dịch sau khi trừ đi ưu đãi. 
 • Thuế & Phí: Thuế và phí thực hiện giao dịch. 
 • Tổng thanh toán: Giá trị cuối cùng khách hàng thực hiện giao dịch. 
 • Nhận trích lục sổ đăng ký NSHTP/GCNSHTP (nếu có): Mặc định là Không, Quý khách có nhu cầu nhận trích lục vui lòng chọn “”. 

Khi muốn thực hiện giao dịch, Quý khách vui lòng chọn “Xác nhận”. Sau đó Quý khách sẽ được chuyển tới bước xác nhận hợp đồng điện tử. 

Xác nhận hợp đồng 

Quý khách đọc toàn bộ các văn bản trong bộ hợp đồng giao dịch trái phiếu bằng cách bấm vào biểu tượng con mắt ở bên cạnh tiêu đề các văn bản 

Xác nhận yêu cầu 

Sau khi đọc toàn bộ các văn bản trong bộ hợp đồng, Quý khách nhập OTP để hoàn tất đặt lệnh. 

Lệnh đặt thành công sẽ gửi lại thông báo và chuyển sang màn hình Sổ lệnh. Lệnh không thành công sẽ trả lại lỗi tương ứng. 

SỔ LỆNH 

Quý khách có thể theo dõi danh sách và tình trạng lệnh tại màn hình Sổ lệnh.  

Quý khách có thể tìm kiếm lệnh đã đặt theo khoảng thời gian. Ngoài ra, có thể tìm kiếm nâng cao theo loại lệnh mua/bán, mã trái phiếu hoặc trạng thái lệnh.

Xác nhận lệnh

Trong trường hợp Quý khách chưa xác nhận hợp đồng hoặc yêu cầu nhân viên chăm sóc đặt lệnh hộ, Quý khách có thể xem các lệnh này trong menu “Sổ lệnh” tại mục “Xác nhận lệnh”.

Các lệnh Mua – Bán trái phiếu nằm tại mục Xác nhận lệnh sẽ không được sửa. Quý khách chỉ có thể xem nội dung của các lệnh này trước khi tiếp tục ký hợp đồng.

Các lệnh chờ sẽ hết hạn vào 16h30 cùng ngày và bị xoá khỏi danh sách.

DANH MỤC 

Quý khách có thể theo dõi toàn bộ danh sách trái phiếu đang sở hữu tại màn hình Danh mục.  

Quý khách cũng có thể tìm kiếm Trái phiếu bằng cách sử dụng Bộ lọc nâng cao. 

Download ứng dụng VNDIRECT trading app tại:

Đăng ký để cập nhật những bài viết mới nhất về đầu tư

TÌM KIẾM

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

 
CHUYÊN MỤC

CHIA SẺ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest