TRÁI PHIẾU VBOND

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP KỲ HẠN DÀI

VBOND là trái phiếu Doanh nghiệp được lựa chọn và phân phối bởi VNDIRECT

Trái phiếu VBOND là hình thức nhà đầu tư trực tiếp mua trái phiếu do doanh nghiệp phát hành, trải nghiệm sự vận động của thị trường trái phiếu với mức độ rủi ro thấp hơn nhiều so với cổ phiếu và hưởng mức lãi suất cao vượt trội so với gửi tiết kiệm.

TẠI SAO NÊN CHỌN TRÁI PHIẾU VBOND

AN TOÀN

Được phát hành bởi những doanh nghiệp hàng đầu, có quy mô vốn chủ sở hữu lớn, dòng tiền từ kinh doanh cốt lõi bền vững để đảm bảo khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo vững chắc cho trái chủ.

LỢI NHUẬN

Lợi tức tối đa lên tới 11%/năm

PHÙ HỢP

Vốn đầu tư tối thiểu từ 10 triệu đồng mệnh giá. Có áp dụng nhà đầu tư chuyên nghiệp với tùy loại trái phiếu.

LINH HOẠT

Kỳ hạn đầu tư linh hoạt

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VBOND

TIÊU CHUẨN 5C(s)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bảng đăng ký đang được cập nhật
* Thông tin bắt buộc

TIÊU CHUẨN 5C(s)

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA TRÁI PHIẾU VBOND

Trái phiếu doanh nghiệp là một khoản nợ mà Doanh nghiệp vay từ người mua trái phiếu. Người mua được nhận tiền lãi hàng năm và nhận khoản tiền vay gốc vào cuối kỳ hạn của trái phiếu, tương tự như tiền gửi ngân hàng.

BƯỚC 1

THIẾT LẬP KẾ HOẠCH MUA TRÁI PHIẾU VBOND

BƯỚC 1

THIẾT LẬP KẾ HOẠCH MUA TRÁI PHIẾU VBOND

BƯỚC 2

LỰA CHỌN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

BƯỚC 2

LỰA CHỌN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

BƯỚC 1: THIẾT LẬP KẾ HOẠCH MUA TRÁI PHIẾU VBOND

Ví dụ kỳ hạn cố định

Giả sử nhà đầu tư cá nhân mua 10.000 trái phiếu DXG tại ngày 1/7/2020 tại giá 101.645 đ.

Tổng giá trị đầu tư là 1.016.450.000 đ và nắm giữ tới ngày đáo hạn là 22/6/2022.

Lãi suất thực nhận/năm sau thời gian nắm giữ đối với nhà đầu tư cá nhân là 10,05%/năm, đối với nhà đầu tư tổ chức là 10,65%/năm không chịu thuế TNCN

BƯỚC 2: LỰA CHỌN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Khách hàng cá nhân và Khách hàng Doanh nghiệp có sự lựa chọn đa dạng với danh mục trái phiếu đến từ các doanh nghiệp có sự uy tín, phát triển trên thị trường.

BƯỚC 3: ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU

Nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản chứng khoán của mình và đặt lệnh trên bảng giá DBOARD Trái phiếu online

Hoặc xem hướng dẫn chi tiết trên trang của VNDIRECT Tại đây.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ TRÁI PHIẾU VBOND

Sản phẩm VBond mang lại cho khách hàng lựa chọn linh hoạt và tối ưu hơn gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm, đồng thời khách hàng có quyền sở hữu trái phiếu trong thời gian nắm giữ.

Căn cứ Điều 11 Luật chứng khoán 2019 quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gm:

  • Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
  • Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
  • Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
  • Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  • Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

Hàng tháng Phòng KDTP đều có báo cáo so sánh định kỳ về trái phiếu VNDIRECT so với các sản phẩm đối thủ gửi các ĐVKD. Theo đó, trái phiếu VNDIRECT có những lợi thế cạnh tranh:

– Lãi suất luôn ở mức cạnh tranh so với trái phiếu đối thủ. Đa số trái phiếu khác trên thị trường có lãi suất cao hơn trái phiếu tại VNDIRECT lại là những trái phiếu của TCPH không uy tín, hoạt động trong lĩnh vực nhiều rủi ro, không minh bạch trong công bố thông tin hoặc không có tài sản đảm bảo.

– Trừ trường hợp TCPH mua lại trái phiếu trước hạn, VNDIRECT cam kết lãi suất khi khách hàng thực hiện quyền trả lại tại ngày trả lại quy định trong hợp đồng (đối với sản phẩm DBOND) và VNDIRECT hỗ trợ thanh khoản lại bằng việc chào giá mua-bán 2 chiều hàng ngày (đối với sản phẩm VBOND) cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về dòng tiền và khẩu vị rủi ro cho khách hàng.

– VNDIRECT là đơn vị đứng ra thẩm định và đánh giá uy tín TCPH, mục đích PH, dòng tiền trả nợ, TSĐB để đảm bảo rủi ro đầu tư của khách hàng là thấp nhất.

Trong quá trình nắm giữ Trái phiếu, khách hàng có thể thực hiện chuyển nhượng cho người khác với điều kiện 2 bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng này. Hồ sơ gồm:

(i) Đề nghị chuyển nhượng có chữ ký của 3 bên: Bên Chuyển nhượng, Bên Nhận chuyển nhượng và Tổ chức phát hành/Đại lý lưu ký Trái phiếu

(ii) Hợp đồng mua bán trái phiếu giữa Bên Chuyển nhượng (Bên Bán) và Bên Nhận chuyển nhượng (Bên Mua).

(iii) Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu của Bên Bán.

Hiện tại chỉ có sản phẩm DBOND được nhận trái phiếu làm Tài sản đảm bảo để vay margin đầu tư chứng khoán. Sản phẩm dòng VBOND chưa có chính sách nhận trái phiếu làm Tài sản đảm bảo.

Về thuế:

Theo quy định hiện nay, nhà đầu tư cá nhân sẽ chịu các khoản thuế thu nhập cá nhân khi mua bán trái phiếu như sau:

(i) 0,1% tổng giá trị chuyển nhượng khi bán trái phiếu.

(ii) 5% tiền lãi định kỳ (lãi coupon) nhận được.

Nhà đầu tư tổ chức nộp thuế theo thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về phí:

Được miễn phí đối với tất cả các giao dịch mua và bán trái phiếu thuộc 2 sản phẩm DBOND và VBOND

Giá trái phiếu được VNDIRECT xác định căn cứ trên việc chiết khấu các dòng tiền tương lai về giá trị hiện tại ở mức lãi suất chiết khấu phù hợp. Giá trái phiếu phụ thuộc lãi suất chiết khấu và lãi suất coupon của trái phiếu. Khi lãi suất chiết khấu tăng thì giá trái phiếu giảm và ngược lại.

Trừ trường hợp TCPH mua lại trái phiếu trước hạn, Giá bán trái phiếu DBond được xác định để thỏa mãn điều kiện tổng dòng tiền KH thực nhận từ việc nắm giữ Trái phiếu sẽ đạt đủ lãi suất mà VNDIRECT đã cam kết nếu KH trả lại tại ngày trả lại quy định trong hợp đồng.

Giá bán trái phiếu VBOND được xác định dựa trên mức spread so với giá mua công bố tương ứng với từng sản phẩm tại ngày khách hàng bán. Lợi suất đầu tư VBOND sẽ phụ thuộc giá mua, giá bán, thời gian đầu tư, và tổng dòng tiền thực nhận trong thời gian đầu tư.

Khi khách hàng đầu tư VBOND cần chú ý nhận biết và phân biệt 3 loại lãi suất có tính chất khác nhau:

1. Lãi suất định kỳ (Coupon): Là phần lãi mà TCPH cam kết sẽ thanh toán định kỳ cho trái chủ. Tỷ lệ, thời gian thanh toán, thời gian chốt danh sách trái chủ nhận coupon đều được quy định ngay từ đầu trong văn kiện phát hành trái phiếu (OC).

2. Lãi suất cầm đến đáo hạn (Yield to maturity – Yield – YTM): Được công bố công khai trên bảng giá, là lãi suất thực nhận của khách hàng chưa tính thuế, phí khi mua tại lãi suất này và cầm trái phiếu đến đáo hạn. Đây là tham số được sử dụng để tính toán giá chào mua/bán hàng ngày của VBOND. Tại cùng một thời điểm, yield cao hơn sẽ cho ra giá trái phiếu thấp hơn và ngược lại.

3. Lãi suất thực nhận (trong tool giá VBOND): Là lãi suất thực nhận của khách hàng sau khi đã trừ mọi loại thuế, phí liên quan. Lãi suất này được tính dựa trên tất cả dòng tiền đầu tư và thực nhận của khách hàng trong thời gian đầu tư.

(*) Chú ý: Mọi loại lãi suất khi đầu tư trái phiếu đều được quy đổi về giá trị %/năm

Theo đặc điểm của Trái phiếu, tại mỗi ngày trả lãi định kỳ, TCPH sẽ chi trả số lãi của cả kỳ tính lãi cho tất cả Trái chủ. Vì vậy thời điểm khách hàng mua Trái phiếu không quyết định số lãi khách hàng được nhận tại mỗi kỳ.

Đối với trái phiếu DBOND, trừ trường hợp TCPH mua lại trước hạn, VNDIRECT cam kết mua lại và cam kết lãi suất khi KH thực hiện quyền trả lại tại ngày trả lại quy định trong hợp đồng. Khách hàng sẽ chỉ gặp rủi ro khi mua DBOND trong trường hợp VNDIRECT mất khả năng thanh toán.

Đối với trái phiếu VBOND, VNDIRECT là đơn vị đứng ra thẩm định đánh giá các yếu tố rủi ro như đã nói ở trên để đảm bảo mức độ rủi ro là thấp nhất.

Trong trường hợp xấu nhất đối với cả 2 trường hợp trên là tổ chức phát hành không có khả năng thanh toán (VBOND) và đồng thời TCPH và VNDIRECT không có khả năng thanh toán (DBOND) thì Tài sản đảm bảo sẽ được xử lý để chi trả cho các nghĩa vụ nợ.

Theo quy định, TCPH luôn luôn phải đảm bảo giá trị TSĐB có giá trị đạt mức tỉ lệ đảm bảo tối thiểu so với tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Nếu giá cổ phiếu giảm dẫn tới giảm giá trị TSĐB thì đơn vị quản lý TSĐB sẽ yêu cầu bổ sung tài sản, hoặc TCPH mua lại một phần trái phiếu trước hạn để đảm bảo tỉ lệ này. Định kỳ 3 tháng 1 lần, Đại lý quản lý TSĐB phải đánh giá TSĐB và gửi báo cáo định kỳ.

Khách hàng có thể chọn bán lại cho bên có nhu cầu muộn nhất vào ngày chốt quyền hoặc nắm đến ngày mua lại trước hạn và hưởng giá bán theo công thức quy định trong bản công bố thông tin trái phiếu (Mệnh giá + lãi cộng dồn + phí phạt nếu có, trong đó lãi cộng dồn và phí phạt sẽ bị áp thuế TNCN).