Tại sao nên chọn trái phiếu V-Bond

Lợi nhuận hấp dẫn lên đến 9,5%/năm trước thuế

VNDIRECT cam kết tạo thanh khoản, chào giá mua/bán công khai

Khả năng rút vốn linh hoạt

Sản phẩm nổi bật