TRÁI PHIẾU DBOND

Công ty Cổ phần CMC

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

 • Công ty cổ phần CMC (“CMC”) nằm trong Top 7 doanh nghiệp có sản lượng sản xuất và tiêu thụ gạch ốp lát lớn nhất Việt Nam, chiếm 3% thị phần ngành. CMC là thương hiệu uy tín, lâu năm. Ngành gạch ốp lát phục vụ xây dựng là lĩnh vực bền vững, còn nhiều dư địa phát triển ở Việt Nam.
 • Chú trọng phát triển nhóm sản phẩm có tính công nghệ cao, CMC đã nghiên cứu thành công và thương mại hóa sản phẩm vi tinh, muối tan – công nghệ gạch tiên tiến giúp mực in thấm sâu vào trong xương gạch, hiện tại CMC là doanh nghiệp duy nhất sở hữu công nghệ này.
 • CMC liên tục đầu tư tăng công suất từ 2010 tới nay, tổng công suất thiết kế hiện nay lên tới 23 triệu m2/năm; với mạng lưới phân phối rộng khắp khoảng 120 đại lý.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kết quả kinh doanh

 • Doanh thu năm 2023 đạt 1.832 tỷ đồng, giảm 9,4% so với năm 2022. Biên lợi nhuận gộp năm 2023 giảm nhẹ so với các năm trước, đạt mức 16,7%.
 • Sản lượng bán hàng đạt 18,3 triệu m2, tương đương 91% sản lượng bán hàng cùng kỳ năm 2022. Nhu cầu vật liệu xây dựng giảm mạnh, dẫn đến cạnh tranh giá để duy trì doanh thu và thị phần.
 • Về sản lượng sản phẩm, Porcelain tăng trưởng 2%, trong khi gạch Ceramic giảm 27%, ngói tăng 20%, và gạch Granite giảm 34% so với năm trước. Porcelain tiếp tục là sản phẩm chủ đạo, chiếm 49% tỷ trọng tiêu thụ, theo sau là gạch Ceramic 29%, ngói 15%, và gạch Granite 7%.
 • Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp năm 2023 chiếm 13,2% doanh thu thuần, tăng so với 10,4% năm 2022. Điều này là kết quả của việc công ty mở rộng mạng lưới phân phối, cải thiện nhận diện thương hiệu và nâng cao chất lượng nhân sự.
 • Chi phí lãi vay năm 2023 tăng 20% do lãi suất tăng trong giai đoạn cuối 2022 đến đầu 2023. Lợi nhuận ròng giảm 57%, chỉ còn 40,6 tỷ đồng do tăng cường các chướng trình bán hàng trong bối cảnh thị trường khó khăn.
 
Cơ cấu tài sản – nguồn vốn
Tài sản:
 • Giai đoạn từ 2018-2020, tổng tài sản không có nhiều biến động, phần lớn tài sản là hàng tồn kho và tài sản cố định. 
 • Năm 2021 và 2022, tổng tài sản tăng đáng kể, chủ yếu do công ty ghi nhận tăng tài sản cố định và các khoản phải thu ngắn. Cơ cấu này được duy trì ổn định trong năm 2023
 • Các khoản phải thu ngắn hạn trong năm 2023 tăng nhẹ 5% so với cuối năm 2022.
 • Trong cơ cấu phải thu khác có khoảng 1.020 tỷ đồng là các khoản hợp tác đầu tư, kỳ hạn không quá 6 tháng, lãi suất từ 10%-12%/năm mang lại khoản lãi bình quân 74-75 tỷ/năm
 • Trong giai đoạn tới, công ty tiếp tục triển khai đầu tư dây chuyền số 6 của CMC2 nhằm mở rộng năng lực sản xuất. Đồng thời, tổ chức phát hành đã được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cụm công nghiệp Ngọc Quan – Đoan Hùng tạo quỹ đất xây dựng nhà máy mới.
 
Nguồn vốn:
 • Tổ chức phát hành chủ yếu kinh doanh từ nguồn vốn góp của chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại, nguồn huy động Trái phiếu và vốn vay ngắn hạn ngân hàng.
 • Tại 31/12/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 1.852 tỷ đồng (trong đó có 500 tỷ trái phiếu phát hành riêng lẻ tháng 8/2021 và 500 tỷ trái phiếu ra công chúng mới phát hành tháng 2/2022) chiếm khoảng 56% tổng nguồn vốn.
 • Tổng nợ vay tăng 64 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2022 chủ yếu từ tăng vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng (lãi suất từ 7,6% đến 12,5%) nhằm bổ sung vốn lưu động.

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT

Mã trái phiếu CVTB2123005 (mã niêm yết CVT122007)​ CVTB2124006 (mã niêm yết CVT122008)​ CVTB2126007 (mã niêm yết CVT122009)​
Ngày phát hành 10/02/2022 10/02/2022 10/02/2022
Quy mô phát hành 100 tỷ đồng​ 200 tỷ đồng​ 200 tỷ đồng​
Kỳ hạn 24 tháng​ 36 tháng​ 60 tháng​
Lãi suất coupon(*)  cố định 10%​/năm 10,5%​/năm 10,6%​/năm
Kỳ trả lãi coupon 6 tháng/lần 6 tháng/lần 6 tháng/lần

(*) Lãi suất coupon là tỷ lệ lãi suất định kỳ mà tổ chức phát hành (TCPH) trả cho người sở hữu trái phiếu. Tại kỳ trả lãi coupon, người sở hữu trái phiếu sẽ nhận được khoản thanh toán từ TCPH, theo đúng quy định trái phiếu.

Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond Corp, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBOND Corp do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.

Mục đích phát hành

Nguồn vốn huy động được từ phát hành Trái phiếu sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

– Bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty
– Bù đắp vốn lưu động đã sử dụng để tất toán các khoản vay đến hạn
– Thanh toán các khoản nợ với các tổ chức tín dụng

Tài sản đảm bảo

Tài sản bảo đảm (TSBĐ)11.761.973 cổ phiếu CVT thuộc sở hữu của CTCP Nhựa Đồng Nai (“DNP”) và các cá nhân
Giá trị TSBĐ779,7 tỷ đồng
(Định giá bên thứ ba kỳ tháng 2/2023: 66.290 đồng/cổ phiếu)
Tỷ lệ giá trị TSBĐ155,94%
Thỏa mãn điều kiện duy trì trì không thấp hơn 150% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành 

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Mã trái phiếuCVT12101  (do VSD cấp)
Mã ban đầu: CVTB2125003
CVT12102  (do VSD cấp)
Mã ban đầu: CVTB2126004
Ngày phát hành11/08/202111/08/2021
Quy mô phát hành300 tỷ đồng​200 tỷ đồng​
Kỳ hạn4 năm5 năm
Lãi suất coupon(*)  cố định10,6%​/năm10,6%​/năm
Kỳ trả lãi coupon06 tháng/lần06 tháng/lần

(*) Lãi suất coupon là tỷ lệ lãi suất định kỳ mà tổ chức phát hành (TCPH) trả cho người sở hữu trái phiếu. Tại kỳ trả lãi coupon, người sở hữu trái phiếu sẽ nhận được khoản thanh toán từ TCPH, theo đúng quy định trái phiếu.

Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond Corp, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBOND Corp do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.

Mục đích phát hành

 • Bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc hợp tác/cho vay/góp vốn để thực hiện đầu tư, triển khai xây dựng các dự án mở rộng quy mô, lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoặc các mục đích đầu tư/kinh doanh khác phù hợp với quy định pháp luật.

Tài sản bảo đảm

 • Tại kỳ định giá tháng 8/2023, giá trị tài sản bảo đảm của trái phiếu như sau:
Tài sản bảo đảmSố lượng (cổ phiếu)Giá trị (đồng/cổ phiếu)Tổng giá trị (đồng)Tỷ lệ bảo đảm
Cổ phiếu CTCP CMC (CVT)9.372.77166.29621.320.989.590231%
Cổ phiếu CTCP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay (NVT)42.167.44012.6531.309.744.000
 • Chú thích:
  • Tỷ lệ bảo đảm tối thiểu của Trái phiếu theo cam kết: 150%.
  • Giá trị định giá cổ phần CVT: căn cứ theo chứng thư định giá của Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế số 90/CT-VALUINCO/BAN3 ngày 10/02/2023.
  • Giá trị định giá cổ phần NVT: căn cứ theo chứng thư định giá của Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế số 837/CT-VALUINCO/BAN3 ngày 11/08/2023.

MINH HỌA ĐẦU TƯ

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

– Khách hàng có thể giao dịch trái phiếu online ngay tại BẢNG GIÁ DBOND.

– Tổng đài hỗ trợ DLink: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN