Lựa chọn danh mục tài sản đầu tư đa dạng

Giao dịch chủ động - Đồng hành đầu tư hiệu quả

Tài sản phòng vệ

Lựa chọn danh mục tài sản có tính thanh khoản cao trên thị trường tiền tệ: DCASH FUND; DBOND; VBOND; Bảo hiểm SUNLIFE và Bảo hiểm PTI

Tài sản tích sản dài hạn

Lựa chọn danh mục đầu tư có giá trị tăng trưởng bền vững dài hạn: Chứng chỉ quỹ VNDAF, ETFs Chứng chỉ quỹ trái phiếu

Tài sản cổ phiếu

Lựa chọn cổ phiếu có cơ hội đầu tư tăng giá trong tương lai DStockpick

Tài sản Phái sinh

Danh mục các chứng quyền mua cổ phiếu Cover Warrant

Sức khỏe tài chính - An tâm đầu tư

Đa dạng danh mục các loại tài sản đầu tư: DCASH; DWEALTH; DTRADE; DSTOCK

Khách hàng có thể chủ động tự giao dịch các loại tài sản đầu tư khác nhau tại DBOARD

Khách hàng có thể lựa chọn chuyên gia tư vấn đồng hành hỗ trợ lựa chọn chiến lược đầu tư và lập kế hoạch tài chính đầu tư hiệu quả tại Stockbook

Tích lũy kinh nghiệm và tri thức đầu tư để giúp bạn có thể chủ động xây dựng khả năng nhận diện cơ hội, kiểm soát rủi ro, khả năng phán đoán và ra quyết định đầu tư hiệu quả

Sản phẩm nổi bật

VNDIRECT luôn đồng hành trong mọi quyết định đầu tư của bạn

Bạn cần chúng tôi hỗ trợ?

Vui lòng để lại thông tin dưới đây, chuyên gia tư vấn của VNDIRECT sẽ liên hệ để trợ giúp bạn

Cảm nhận của khách hàng

Nhà đầu tư nói gì về chúng tôi