DSIP – ĐẦU TƯ TÍCH SẢN MỤC TIÊU là danh mục các lựa chọn đầu tư cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống nhằm mục tiêu tích sản tài chính an toàn và tạo nguồn thu nhập thụ động, lợi tức bền vững và hiệu quả dài hạn với chương trình Tích sản mục tiêu, Quỹ mở cổ phiếu và Quỹ mở trái phiếu.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

CHỨNG CHỈ QUỸ

CHỨNG CHỈ QUỸ

ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

THÔNG TIN CHI TIẾT

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ VÀO CỔ PHIẾU
Điều kiện đầu tư
 • Dành cho NĐT cá nhân và NĐT chuyên nghiệp đang tìm kiếm kênh phân bổ tài sản có lãi suất tốt hơn gửi tiết kiệm truyền thống trong trung và dài hạn. (Xem thêm NĐT chuyên nghiệp TẠI ĐÂY)
 • Dành cho nhà đầu tư đang tìm kiếm kênh phân bổ tài sản trong dài hạn cho lãi suất tốt hơn tiết kiệm truyền thống.
 • Số tiền đâu tư từ 100 nghìn đồng
 • Dành cho nhà đầu tư đang tìm kiếm kênh phân bổ tài sản trong dài hạn cho lãi suất tốt hơn tiết kiệm truyền thống.
Điều kiện giao dịch
 • Nhà đầu tư cần có tài khoản giao dịch tại VNDIRECT
 • Nếu chưa có tài khoản, Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản TẠI ĐÂY
 • Nhà đầu tư cần có tài khoản giao dịch tại VNDIRECT và tài khoản công ty quản lý quỹ đăng ký trực tiếp trên app VND
 • Nếu chưa có tài khoản, Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản TẠI ĐÂY
 • Nhà đầu tư cần hoàn thiện hồ sơ khi tham gia đầu tư VN VALUE hoặc Single Stock Saving
Biểu lãi suất/ Biểu phí
 • Phí giao dịch: Tùy theo sản phẩm
 • Lãi suất: cập nhật trên bảng giá – DBond/VBond: xem bảng giá trái phiếu TẠI ĐÂY
 • Phí giao dịch: Phí mua: + VNDAF/VNDBF: miễn phí + ETF IPAAM 100: phí mua phụ thuộc theo giao dịch sơ cấp hoặc giao dịch thứ cấp + Phí bán: theo thời hạn nắm giữ
 • Lãi suất: Tùy thuộc theo từng loại sản phẩm
 • Phí giao dịch: Phí mua: + VN VALUE: miễn phí + Single Stock Saving: 0,15% – Phí quản lý: + VN VALUE: 1,5%/năm + Single Stock Saving: không tính phí
 • Lãi suất: Kỳ vọng theo thị trường
ớng dẫn giao dịch Bước 1: Mở Tài khoản chứng khoán tại VNDIRECT Bước 2: Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán Bước 3: Đặt lệnh mua trái phiếu doanh nghiệp
 • Trên bảng giá Myaccount: TẠI ĐÂY
 • Trên app VND: Chọn mục Khác và chọn Trái phiếu ngắn hạn đối với DBond và trái phiếu dài hạn đối với VBond
Bước 1: Mở Tài khoản chứng khoán và mở tài khoản công ty quản lý quỹ ngay trên app VND Bước 2: Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán Bước 3: Đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ
 • Trên bảng giá Myaccount : TẠI ĐÂY
 • Trên app VND: Chọn mục Khác và chọn Chứng chỉ quỹ
Bước 1: Đăng ký tham gia đầu tư VN VALUE/Single Stock Saving Bước 2: Nhân viên hỗ trợ sẽ liên hệ và hoàn thiện thủ tục hồ sợ cho nhà đầu tư Bước 3: Nộp tiền đầu tư
 • Xem thêm quy trình đầu tư VN VALUE TẠI ĐÂY
 • Xem thêm quy trình đầu tư Single Stock Saving TẠI ĐÂY

3 BƯỚC ĐẦU TƯ ĐƠN GIẢN VỚI DSIP

Bước 1

Mở tài khoản VNDIRECT dễ dàng trong 1 phút TẠI ĐÂY

Bước 2

Lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp trên MyDGO TẠI ĐÂY

Bước 3

Tuân thủ kỷ luật đầu tư và theo dõi tăng trưởng tài sản trên MyDGO TẠI ĐÂY

HỖ TRỢ TƯ VẤN

Cách 1: Khách hàng giao dịch online đăng ký TẠI ĐÂY

Cách 2: Liên hệ với tổng đài VNDIRECT Hotline 1900545409 để được hướng dẫn hoặc liên hệ Trụ sở và các Chi nhánh, Phòng giao dịch của VNDIRECT trên toàn quốc. (Vui lòng tham khảo Mạng lưới chi nhánh VNDIRECT)