TRÁI PHIẾU DBOND

Trái phiếu Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1

THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

 • Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) được thành lập từ năm 2004. Trungnam Group đã trải qua 18 năm hoạt động với hệ sinh thái đa ngành nghề gồm 05 lĩnh vực hoạt động: Năng lượng; Hạ tầng – Xây dựng; Bất Động sản; Công nghiệp thông tin điện tử.
 • Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 là công ty thành viên của Trungnam Group và là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Nam nằm ở Đắk Lắk.
 • Nhà máy điện gió Ea Nam Đắk Lắk đã được hoàn thành trong năm 2021. Nhà máy có tổng công suất 400 MW, và đóng góp 1,1 tỷ kwh/năm vào nguồn điện quốc gia.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 

Kết quả kinh doanh

 • Doanh thu thuần 06 tháng đầu năm 2023 đạt 650 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ nhưng chỉ đạt 81% kế hoạch. Nguyên nhân là các cánh trụ gió còn gặp lỗi kỹ thuật và El Nino 2023 làm giảm vận tốc gió các tháng 04 – 05.
 • Trong các tháng 07 – 08, vận tốc gió tăng giúp nâng cao sản lượng và doanh thu của công ty.
 • Lợi nhuận sau thuế trong kỳ 06 tháng đầu năm 2023 âm 390 tỷ đồng do chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí lãi vay cao.
 • Công ty đã thương lượng với Vietcombank để giảm gánh nặng trả nợ.
 
 

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

 • Tổng tài sản và Nguồn vốn trong kỳ 06 tháng đầu năm 2023 là 14.603 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Tài sản giảm chủ yếu do khoản thu ngắn hạn giảm 411 tỷ đồng, số dư tiền giảm 65 tỷ đồng. Nguồn vốn giảm do nợ phải trả giảm 59 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm do lỗ 390 tỷ đồng.
 • Tài sản chủ yếu là Nhà máy điện gió Ea Nam (96%), còn lại là tài sản ngắn hạn (4%).
 • Nguồn vốn tài trợ chủ yếu là nợ vay dài hạn (73%), còn lại là vốn chủ sở hữu (17%) và các khoản phải trả khác (9%).

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

 

Mã trái phiếuTD1CB2130003
Mã giao dịchTDK12102
Khối lượng phát hành960 tỷ đồng
Ngày phát hành07/06/2021
Kỳ hạn 09 năm
Lãi suất danh nghĩa04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định 9,5%/năm.

04 Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính theo công thức: Lãi Suất Tham Chiếu (*) + 3,2%/năm nhưng không thấp hơn Lãi suất tối thiểu là 10%/năm.

Các Kỳ Tính Lãi sau được tính theo công thức: Lãi Suất Tham Chiếu + 3,2%/năm
Kỳ trả lãi coupon3 tháng/lần

(*) Lãi Suất Tham Chiếu bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Hoàng Mai thông báo tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond Corp, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBOND Corp do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.

Mục đích phát hành

 • Thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam, cụ thể là tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam.
 

Tài sản bảo đảm

 • Toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án nhà máy điện gió Ea Nam (“Dự án”).
 • Toàn bộ máy móc, thiết bị và các động sản khác thuộc Dự án.
 • Toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ Dự án.
 • Toàn bộ cổ phần của (các) cổ đông tại Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1.

MINH HỌA ĐẦU TƯ

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

– Khách hàng có thể giao dịch trái phiếu online ngay tại BẢNG GIÁ DBOND.

– Tổng đài hỗ trợ DLink: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN