>

Podcast ngày 18.08.2020 – Trung Quốc cấp phép cho vắc xin Covid-19 đầu tiên

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 17.08.2020 – Thống đốc NHNN yêu cầu 6 tháng cuối năm, cần tạo...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 14.08.2020 – Đàm phán về gói cứu trợ mới cho kinh tế Mỹ...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 13.08.2020 – Khó huy động vốn qua kênh cổ phiếu, DN niêm yết...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 12.08.2020 – Còn dư địa tài khóa giúp nền kinh tế chống chọi...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 11.08.2020 – Trung Quốc hướng tới giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 10.08.2020 – Những nhà đầu tư cổ phiếu nhỏ lẻ đang thống trị...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 07.08.2020 – Nhà đầu tư cần cẩn trọng trước thị trường vàng đang...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 06.08.2020 – Những sự thật đằng sau câu chuyện làm giàu từ vàng

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 05.08.2020 – Định giá cổ phiếu châu Á cao nhất hơn thập kỷ

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm