TRÁI PHIẾU V-BOND

Công ty cổ phần phần mềm diệt virus BKAV

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần phần mềm diệt virus BKAV Pro là công ty con của công ty cổ phần BKAV – là tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam được thành lập năm 2003 dưới sự lãnh đạo tài ba của ông Nguyễn Tử Quảng và đội ngũ cán bộ chuyên môn cao gắn bó với doanh nghiệp.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kết quả kinh doanh

 • Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh phần mềm diệt Virus vẫn là hoạt động kinh doanh chủ đạo của BKAV PRO.
  • Hoạt động này được duy trì ổn định trong những năm qua với hơn 1 triệu active users hàng năm.
  • Trong giai đoạn 2021-2023, tình hình thị trường diệt virus khó khăn chung ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của BKAV Pro.
  • Theo dự báo của BKAV, năm 2024 thị trường phần mềm diệt virus sẽ đi vào trạng thái đi ngang, doanh thu kế hoạch năm 2024 mà BKAV Pro đặt ra là khoảng 118 tỷ đồng (giảm 3% so với cùng kỳ 2023).
 • Doanh thu năm 2023 đạt 121,4 tỷ đồng (giảm 18% so với cùng kỳ), EBITDA đạt 70,5 tỷ đồng (giảm 26% so với cùng kỳ).
 • Lợi nhuận ròng cả năm 2023 đạt 16,5 tỷ đồng (giảm 58% so với cùng kỳ).
 • Các kênh bán hàng:
  • Kênh bán hàng online tiếp tục chiếm phần trọng yếu, đạt 61% doanh thu năm 2023 của BKAV PRO.
  • Kênh bán hàng qua đại lý năm 2023 ghi nhận suy giảm cả về con số lẫn tỷ trọng trong tổng doanh thu, đây là hệ quả từ việc các nhà phân phối/đại lý duy trì tâm lý thận trọng trong việc nhập thêm thẻ, giữ tỷ lệ thẻ tồn kho thấp so với các năm trước.
  • Kênh bán hàng dự án có tăng trưởng nhẹ 10% so với cùng kỳ nhờ vào việc bán chéo sản phẩm với mảng chuyển đổi số thuộc Tập đoàn.
 • Công ty đã thực hiện cắt giảm số lượng nhân sự từ 368 người (tại 31/12/2022) xuống còn 180 người (tại 31/12/2023); từ đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022, nhằm giảm bớt áp lực chi phí.
 

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

 • Cơ cấu Tài sản:
  • Tổng Tài sản BKAV Pro tại 31/12/2023 đạt 537,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2022. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 75% tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 (tại ngày 31/12/2022 tỷ trọng này là 7%), do các khoản phải thu cho vay và lãi vay dài hạn chuyển trạng thái về ngắn hạn trong kỳ này.
  • Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định vô hình (các phần mềm: nguyên giá 206 tỷ).
 • Cơ cấu Nguồn vốn:
  • Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/Nguồn vốn đạt 41% tại ngày 31/12/2023, ổn định so với cuối năm 2022.

  • Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu D/E duy trì quanh mức 1,0x lần.

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

Mã trái phiếu

BKPCB2124001

Mã giao dịch

BKP12101

Quy mô phát hành

170 tỷ

Ngày phát hành

 26/05/2021

Kỳ hạn

4 năm

Lãi suất coupon

10,5% năm đầu tiên

Các năm tiếp theo bằng Lãi suất tham chiếu cộng 4,5%/năm

Kỳ trả lãi

6 tháng/lần

Mục
đích phát hành

Tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ cho hoạt
động đầu tư, sản xuất kinh doanh của tổ chức phát hành và các mục đích được
phép khác theo quy định của pháp luật

Tài sản
đảm bảo

 • 5.443.000 cổ phần BKAV Pro thuộc sở hữu của CTCP BKAV (“BKAV”)
 • 4.900.000 cổ phần BKAV Pro thuộc sở hữu của (Ông) Nguyễn Tử Quảng

Cam kết bảo lãnh

(Ông) Nguyễn Tử Quảng, BKAV

Tỷ lệ tài sản bảo đảm/ tổng mệnh giá trái phiếu lưu hành

198%

(Dựa trên Chứng thư định giá gần nhất ngày
22/05/2023)

Tỷ lệ tài sản bảo đảm/tổng mệnh giá trái phiếu lưu hành tối thiểu

180%

Để xem chi tiết hồ sơ phát hành trái phiếu, cùng các báo cáo trái phiếu định kỳ từ VNDIRECT, nhà đầu tư vui lòng truy cập bảng giá trái phiếu trên các nền tảng giao dịch của VNDIRECT, hoặc liên hệ nhân viên chăm sóc tài khoản để được hỗ trợ. 

MINH HỌA ĐẦU TƯ

Sản phẩm này là loại trái phiếu nắm giữ đến đáo hạn. Việc bán trái phiếu trong thời gian nắm giữ phải căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu của các bên chuyển nhượng.

Ngày 20/03/2024, khách hàng mua 1.000 mã trái phiếu VBOND BKP12101, khách hàng nắm giữ đến đáo hạn:
Mã trái phiếu

BKP12101

Ngày mua

15/11/2023

Giá mua (VND)

105,646

Số lượng mua

1,000

Phí giao dịch

0.0054%

Mệnh giá (VND)

100,000

Lãi suất coupon cho kỳ minh họa

11,9%

Trả lãi coupon định kỳ

6 tháng/lần

Ngày phát hành

26/05/2021

Ngày đáo hạn

26/05/2024

Ngày Nội dung

Biến động dòng tiền

Lãi suất thực nhận

15/11/2023 Tổng giá trị mua (VND)

(105,651,705)

10.12%

27/11/2023 Tổ chức phát hành trả lãi coupon (VND)  5,698,959
27/05/2024 Tổ chức phát hành trả lãi coupon và gốc (VND)

105,637,014

Dòng tiền thực nhận trong thời gian đầu tư (VND)

111,335,973

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

– Quý khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu GOLDSUN hoàn toàn online tại BẢNG GIÁ TRÁI PHIẾU VBOND.

– Tổng đài hỗ trợ DLink: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN