TRÁI PHIẾU V-BOND

Công ty cổ phần điện gió TRUNG NAM ĐĂK LĂK

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Là doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực năng lượng sạch đến 2030 cả về tổng công suất các dự án đã vận hành. TNG sở hữu nhà máy điện gió đang vận hành lớn nhất (152MW) và nhà máy điện mặt trời lớn thứ hai (450 MW) tại Việt Nam Tính đến cuối năm 2020, TNG chiếm 5% công suất lắp đặt năng lượng tái tạo trên toàn hệ thống, sau khi các dự án đang triển khai đi vào vận hành trong năm 2021, tổng sản lượng điện của TNG ước tính đạt 4.172.923 Mwh/năm, tương đương khoảng 1,56% tổng sản lượng điện cả nước.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kết quả kinh doanh

       Doanh thu thuần 06 tháng đầu năm 2023 đạt 650 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ nhưng chỉ đạt 81% kế hoạch. Nguyên nhân là các cánh trụ gió còn gặp lỗi kỹ thuật và El Nino 2023 làm giảm vận tốc gió các tháng 04 – 05.

       Trong các tháng 07 – 08, vận tốc gió tăng giúp nâng cao sản lượng và doanh thu của công ty.

       Lợi nhuận sau thuế trong kỳ 06 tháng đầu năm 2023 âm 390 tỷ đồng do chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí lãi vay cao.

       Công ty đã thương lượng với Vietcombank để giảm gánh nặng trả nợ.

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

       Tổng tài sản và Nguồn vốn trong kỳ 06 tháng đầu năm 2023 là 14.603 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Tài sản giảm chủ yếu do khoản thu ngắn hạn giảm 411 tỷ đồng, số dư tiền giảm 65 tỷ đồng. Nguồn vốn giảm do nợ phải trả giảm 59 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm do lỗ 390 tỷ đồng.

       Tài sản chủ yếu là Nhà máy điện gió Ea Nam (96%), còn lại là tài sản ngắn hạn (4%).

       Nguồn vốn tài trợ chủ yếu là nợ vay dài hạn (73%), còn lại là vốn chủ sở hữu (17%) và các khoản phải trả khác (9%).

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

Mã trái phiếu

TD1CB2126002

Mã giao dịch

TDK12101

Quy mô phát hành

600 tỷ

Ngày phát hành

23/06/2021

Kỳ hạn

5 năm

Lãi suất coupon

9,5% năm đầu tiên

Các năm tiếp theo bằng Lãi suất tham chiếu cộng 3,2%/năm (nhưng không thấp hơn 10%/năm)

Kỳ trả lãi

3 tháng/lần

Mục đích phát hành

Tài trợ cho các nhu cầu sử dụng vốn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc thực hiện đầu tư, xây dựng, và vận hành Dự án Nhà máy Điện Gió Ea Nam (“Dự Án”)

Tài sản đảm bảo

  • Toàn bộ cổ phần do tổ chức phát hành phát hành
  • Toàn bộ máy móc thiết bị của Dự Án
  • Toàn bộ quyền phát sinh từ Dự Án
  • Tài sản gắn liền với đất thuộc Dự Án

Cam kết bảo lãnh

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam

Tỉ lệ tài sản bảo đảm/tổng mệnh giá trái phiếu lưu hành

188%

(Theo kỳ định giá gần nhất)

Tỉ lệ tài sản bảo đảm/tổng mệnh giá trái phiếu lưu hành tối thiểu

135%

Đơn vị quản lý tài sản bảo đảm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hoàng Mai

Để xem chi tiết hồ sơ phát hành trái phiếu, cùng các báo cáo trái phiếu định kỳ từ VNDIRECT, nhà đầu tư vui lòng truy cập bảng giá trái phiếu trên các nền tảng giao dịch của VNDIRECT, hoặc liên hệ nhân viên chăm sóc tài khoản để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

– Quý khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu GOLDSUN hoàn toàn online tại BẢNG GIÁ TRÁI PHIẾU VBOND.

– Tổng đài hỗ trợ DLink: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN