TRÁI PHIẾU V-BOND

Công ty cổ phần điện gió TRUNG NAM ĐĂK LĂK

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Là doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực năng lượng sạch đến 2030 cả về tổng công suất các dự án đã vận hành. TNG sở hữu nhà máy điện gió đang vận hành lớn nhất (152MW) và nhà máy điện mặt trời lớn thứ hai (450 MW) tại Việt Nam Tính đến cuối năm 2020, TNG chiếm 5% công suất lắp đặt năng lượng tái tạo trên toàn hệ thống, sau khi các dự án đang triển khai đi vào vận hành trong năm 2021, tổng sản lượng điện của TNG ước tính đạt 4.172.923 Mwh/năm, tương đương khoảng 1,56% tổng sản lượng điện cả nước.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

QUY TRÌNH MUA BÁN