Hotline: 0961 772 660 – 1900545409

Email

daututaichinh@vndirect.com.vn

Hotline

0961 772 660 - 1900545409

Trái phiếu Trung Nam Đăk Lăk 1

Thông tin doanh nghiệp

Trung Nam Group

Là doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực năng lượng sạch đến 2030 cả về tổng công suất các dự án đã vận hành. TNG sở hữu nhà máy điện gió đang vận hành lớn nhất (152MW) và nhà máy điện mặt trời lớn thứ hai (450 MW) tại Việt Nam Tính đến cuối năm 2020, TNG chiếm 5% công suất lắp đặt năng lượng tái tạo trên toàn hệ thống, sau khi các dự án đang triển khai đi vào vận hành trong năm 2021, tổng sản lượng điện của TNG ước tính đạt 4.172.923 Mwh/năm, tương đương khoảng 1,56% tổng sản lượng điện cả nước.

Tình hình hoạt động

Thông tin dự án

Thông tin trái phiếu

Bản chào trái phiếu

Quy trình thủ tục mua bán

Đăng ký tư vấn trái phiếu

Bảng đăng ký đang được cập nhật

Số lượng đầu tư tối thiểu 1000 trái phiếu

0 VND
* Thông tin bắt buộc