TRÁI PHIẾU V-BOND

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) thành lập vào năm 2004, qua hơn 17 năm hoạt động đã phát triển lớn mạnh với đội ngũ cán bộ lên đến hơn 1.500 người, xây dựng hệ thống 15 công ty thành viên, hoạt động trong những lĩnh vực chính gồm Năng lượng, Xây dựng, Hạ tầng và Bất động sản.

Tính đến cuối năm 2020, TNG chiếm 5% công suất lắp đặt năng lượng tái tạo trên toàn hệ thống, sau khi các dự án đang triển khai đi vào vận hành trong năm 2021, tổng sản lượng điện của TNG ước tính đạt 4.172.923 Mwh/năm, tương đương khoảng 1,56% tổng sản lượng điện cả nước.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kết quả kinh doanh

     Trong 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (“TNG”) ghi nhận doanh thu 7.547 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ.  Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ hoạt động thương mại với 15,3%. Ngược lại, mảng năng lượng (kinh doanh điện) và xây lắp có doanh thu giảm nhẹ 5%. Đặc biệt, doanh thu hoạt động bất động sản sụt giảm mạnh, chỉ 3,1 tỷ đồng, tương đương 6,5% so với cùng kỳ.

     Điện và thương mại là hai hoạt động kinh doanh chính của TNG, chiếm lần lượt 40% và 55% tổng doanh thu.

     EBITDA kỳ 06 tháng đầu năm 2023 đạt 2.833 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ, với biên EBITDA giảm xuống còn 37,5%.

     Trong kỳ, TNG đã vay ròng 653 tỷ đồng để phục vụ các hoạt động đầu tư và bảo trì tài sản năng lượng.

 

Cơ cấu tài sản – Nguồn vốn

–  Cơ cấu tài sản:

 • Tính đến ngày ngày 30/06/2023, tổng tài sản của TNG đạt 96.868 tỷ đồng, không đổi so với cuối năm 2022.
 • Cơ cấu tài sản duy trì tương tự so với các giai đoạn trước, tài sản cố định chiếm 49% tổng tài sản, theo sau là các khoản phải thu ngắn hạn (20%), xây dựng cơ bản dở dang (12%), và hàng tồn kho (11%).

 

–  Cơ cấu nguồn vốn:

 • Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 70:30, tương đương trung bình của ngành năng lượng.
 • Tổng nợ vay tăng ròng gần 700 tỷ đồng với vay ngắn hạn chiếm 36% tổng nợ vay, gây áp lực lên thanh khoản. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất nửa đầu năm 2023 giảm mạnh được kì vọng sẽ làm giảm chi phí lãi vay và giảm bớt áp lực lên thanh khoản.
 • Về dài hạn, các dự án điện hầu hết đã phát điện, mang lại doanh thu và dòng tiền ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán của công ty.

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

Mã trái phiếu

TNGCB2124001

Mã giao dịch

TNR12101

Quy mô phát hành

2.000 tỷ

Ngày phát hành

05/2021

Kỳ hạn

3 năm

Lãi suất coupon

9,5% năm đầu tiên

Các năm tiếp theo bằng Lãi suất tham chiếu cộng 3,5%/năm

Kỳ trả lãi

06 tháng/lần

Mục đích phát hành

Tăng quy mô vốn hoạt động cho Tổ Chức Phát Hành nhằm đầu tư, triển khai các dự án năng lượng tái tạo của tập đoàn và/hoặc các mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật

Tài sản đảm bảo

 • 100.000.000 cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam của ông Nguyễn Tâm Thịnh
 • Quyền sử dụng đất dự án KCN Đà Nẵng (DITP)
 • Quyền tài sản từ dự án DITP
 • Số dư và chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của TCPH tại VNDIRECT

Cam kết bảo lãnh

(Ông) Nguyễn Tâm Thịnh

Tỷ lệ tài sản bảo đảm/tổng mệnh giá trái phiếu lưu hành

200,48%

(Theo kỳ định giá gần nhất)

Tỷ lệ tài sản bảo đảm/tổng mệnh giá trái phiếu lưu hành tối thiểu đạt

150%

Đơn vị quản lý tài sản bảo đảm

 • Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm 1:
  • Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT 
 • Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm 2:
  • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 4 thành phố Hồ Chí Minh

Để xem chi tiết hồ sơ phát hành trái phiếu, cùng các báo cáo trái phiếu định kỳ từ VNDIRECT, nhà đầu tư vui lòng truy cập bảng giá trái phiếu trên các nền tảng giao dịch của VNDIRECT, hoặc liên hệ nhân viên chăm sóc tài khoản để được hỗ trợ. 

MINH HỌA ĐẦU TƯ

Sản phẩm này là loại trái phiếu nắm giữ đến đáo hạn. Việc bán trái phiếu trong thời gian nắm giữ phải căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu của các bên chuyển nhượng.

Ngày 20/03/2024, khách hàng mua 1.000 mã trái phiếu VBOND TDK12101, khách hàng nắm giữ đến đáo hạn:
Mã trái phiếu

TRN12101

Ngày mua

20/03/2024

Giá mua (VND)

103,030

Số lượng mua

1,000

Phí giao dịch

0.0054%

Mệnh giá (VND)

100,000

Lãi suất coupon cho kỳ mình họa

9,5%

Trả lãi coupon định kỳ

6 tháng/lần

Ngày phát hành

18/05/2021

Ngày đáo hạn

18/05/2024

Ngày Nội dung

Biến động dòng tiền

Lãi suất thực nhận

20/03/2024 Tổng giá trị mua (VND)

(103,035,564)

8.51%

20/05/2024 Tổ chức phát hành trả lãi coupon và gốc (VND)

104,500,137

Dòng tiền thực nhận trong thời gian đầu tư (VND)

104,500,137

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

– Quý khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu GOLDSUN hoàn toàn online tại BẢNG GIÁ TRÁI PHIẾU VBOND.

– Tổng đài hỗ trợ DLink: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN