Podcast ngày 10.07.2020 – Lãi suất rẻ khiến một bộ phận tiền gửi tiết kiệm...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 09.07.2020 – Triển vọng của Việt Nam “nằm trong nhóm tươi sáng nhất”...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 08.07.2020 – Kinh tế càng trì trệ, Trung Quốc càng cố gắng khuấy...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 07.07.2020 – Định giá thị trường chứng khoán châu Á lên mức cao...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 06.07.2020 – Ngành ngân hàng bị Covid-19 ‘tấn công’ cả trực tiếp và...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 03.07.2020 – Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt ngân hàng...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 02.07.2020 – Làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể nhấn chìm kinh...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 01.07.2020 – Thủ tướng ra “tối hậu thư” cho hàng loạt “ông lớn”...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 30.06.2020 – Tốc độ tăng trưởng huy động vốn nửa đầu năm cao...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 29.06.2020 – Châu Âu có thể đã qua giai đoạn tồi tệ nhất...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm