Hướng dẫn giao dịch trái phiếu trên bảng giá VNDIRECT

Về phương thức giao dịch trái phiếu, hiện nay trên bảng giá trái phiếu của VNDIRECT, các mã trái phiếu đang được tách thành 2 phần riêng biệt. Đó là: DBOND, VBOND Mass: Các mã trái phiếu dành cho nhiều đối tượng DBOND, VBOND Pro: Các mã trái phiếu dành cho những nhà đầu tư […]