Podcast ngày 09.07.2020 – Triển vọng của Việt Nam “nằm trong nhóm tươi sáng nhất”...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 09.06.2020 – Tiền khôn, tiền khéo ở tay người dùng

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Rủi ro thanh khoản trong đầu tư chứng khoán

Tính thanh khoản là gì? Thanh khoản là một khái niệm trong tài chính, chỉ mức độ mà một tài…

Xem thêm

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là gì ? Đa dạng hóa danh mục đầu tư là việc bỏ…

Xem thêm

Podcast – Bản tin tài sản đầu tư ngày 09.04.2020

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Bản chất của trái phiếu doanh nghiệp

Bản chất của Trái phiếu cũng giống như gửi tiết kiệm, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy…

Xem thêm