Đa dạng hóa danh mục đầu tư là gì ?

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là việc bỏ vốn đầu tư vào các chứng khoán có độ rủi ro khác nhau dựa trên những tỷ lệ đầu tư không giống nhau trên thị trường, xây dựng một cơ cấu tài sản hợp lý để có thể phân tán rủi ro hay hạn chế tối đa rủi ro đầu tư. Đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán tuy không hoàn toàn có thể xóa bỏ được hết rủi ro, nhưng có thể giảm bớt rủi ro theo nguyên tắc đầu tư “không nên để tất cả trứng vào cùng một rổ”.

Tại sao cần phải đa dạng hóa danh mục đầu tư ? 

Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm cắt giảm rủi ro có nghĩa là kết hợp đầu tư nhiều loại tài sản tài chính có mức sinh lời và rủi ro khác nhau (ví dụ: vàng, bất động sản, ngoại tệ, cổ phiếu và trái phiếu…) hoặc nếu chỉ đầu tư vào 1 loại tài sản tài chính thì đa dạng hóa chính trên loại tài sản đó.

Thị trường Chứng khoán Việt Nam thiết lập đỉnh cao mới vào T4/2018, tính tới bây giờ cũng đã gần 2 năm TTCK Việt Nam đi vào xu hướng điều chỉnh. Diễn biến thị trường cổ phiếu phân hóa mạnh, khiến cho lợi nhuận đã không còn dành cho số đông nhà đầu tư, đầu cơ. Vì vậy, có một lượng lớn dòng tiền đã tìm đến các kênh đầu tư an toàn hơn nhưng lợi nhuận mang lại vẫn cao hơn Gửi tiền tiết kiệm, đó chính là thị trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp – quy mô nhỏ so với thị trường cổ phiếu nhưng đầy tiềm năng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ra đời để thỏa mãn mọi nhu cầu của Nhà đầu tư

  • Lợi tức cao
  • Rút vốn linh hoạt bằng cách bán lại cho đơn vị tư vấn
  • Không mất nhiều thời gian theo dõi thị trường
  • Rủi ro thấp

Tìm hiểu thêm thông tin về Trái phiếu DBONDVBOND