Hotline: 0961 772 660 – 1900545409

Email

daututaichinh@vndirect.com.vn

Hotline

0961 772 660 - 1900545409

TRÁI PHIẾU D-BOND

Công ty Bình Hiệp

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Được thành lập năm 2004 với hoạt động kinh doanh chính của công ty là khai thác và xử lý cung cấp nước sạch. Hiện Công ty Bình Hiệp là đơn vị độc quyền cung cấp nước sạch cho tỉnh Bình Thuận và sở hữu thị trường tiềm năng do nước sạch là nhu cầu thiết yếu và không chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Với tỉ lệ vay trên vốn chủ sở hữu đạt mức thấp, dưới 4%, cùng tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 13%/năm. Công ty Cổ Phần Bình Hiệp có lợi thế hoạt động kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng rõ ràng.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bảng đăng ký đang được cập nhật

Tổng số lượng đầu tư tối thiểu 5000 trái phiếu

VND

Đây là số tiền tương đối, số tiền nhận được chính xác sẽ tính trên số ngày nắm giữ

0 VND
* Thông tin bắt buộc

QUY TRÌNH MUA BÁN