Gieo hạt sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư DGO - ACADEMY

Cộng đồng DGO-Academy

Cộng đồng Giao hạt Sức khỏe Tài chính và An tâm đầu tư DGO ra đời để hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng trí tuệ về Quản lý tài chính cá nhân. Khi tham gia vào cộng đồng, đội ngũ chuyên gia của VNDIRECT sẽ đồng hành cùng với mỗi Nhà đầu tư để từng bước thoải khỏi những gánh lo về tiền bạc. Giống như câu nói của Thiền sư nổi tiếng Thích Nhất Hạnh: ‘Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ nữa”. VNDIRECT mong muốn rằng thông qua Cộng đồng DGO, mỗi nhà đầu tư sẽ tìm được cho mình một con đường phù hợp để đạt được Tự do tài chính

8000+
Số người tham gia
3500+
Số lượng trao đổi
400+
Số câu hỏi nhận được
Previous
Next

NHỮNG ĐIỀU NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN ĐƯỢC

Dù bạn đã tham gia thị trường lâu năm hay mới tham gia thị trường, chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư nhưng giờ đây đang muốn xây dựng cho mình một con đường để an yên trong tâm và có một tháp tài sản lành mạnh, hãy tham gia cộng đồng DGO của chúng tôi

Kiến thức

Kiến thức về xây dựng tháp tài sản, về tài chính cá nhân

Con đường

Thiết lập kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính hướng đến sự an tâm và tự do tài chính 

Bạn đồng hành

Giao lưu cùng các chuyên gia đã có