>

Quyền lợi

Bảo vệ tài chính trọn đời

– Quyền lợi tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 

Khách hàng nhận Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản nếu lựa chọn Quyền lợi gia tăng tiết kiệm hoặc

Khách hàng nhận Tổng giá trị Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản nếu lựa chọn Quyền lợi gia tăng bảo vệ

– Quyền lợi Ung thư giai đoạn cuối:

 • Được tạm ứng không tính lãi lên đến 50% Giá trị tài khoản
 • Giá trị tài khoản (bao gồm cả giá trị Quyền lợi Ung thư giai đoạn cuối đã chi trả) được tiếp tục tích lũy lãi trong 12 tháng
 • Không khấu trừ Phí bảo hiểm rủi ro trong 12 tháng

– Gia tăng mức bảo vệ không cần thẩm định:

Được yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm mà không cần thẩm định lại khi trải qua một trong các sự kiện quan trọng trong cuộc sống làm gia tăng trách nhiệm tài chính:

 • Kết hôn;
 • Sinh con hay nhận con nuôi;
 • Con bắt đầu vào cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay đại học;
 • Vợ hoặc chồng tử vong do tai nạn.

Tích lũy an toàn, hiệu quả

– Lãi đầu tư: Được chi trả dựa vào kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung, với mức lãi suất luôn đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết theo từng giai đoạn hợp đồng.

– Thưởng duy trì hợp đồng: Được chi trả vào các ngày Kỷ niệm hợp đồng với tỷ lệ 10 – 200% Phí bảo hiểm cơ bản năm, tương ứng theo từng mốc Kỷ niệm.

– Thưởng đồng hành:

 • 2% Tổng Phí bảo hiểm cơ bản đã đóng trong mỗi Năm hợp đồng

 • Chi trả vào cuối mỗi Năm hợp đồng, bắt đầu từ Năm hợp đồng thứ 11

Quyền lợi đáo hạn

100% Giá trị tài khoản

Điều kiện tham gia

– Tuổi tham gia: Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.

– Thời hạn bảo hiểm: Đến 100 tuổi.

– Thời hạn đóng phí:

 • Bằng Thời hạn bảo hiểm.

 • Đóng phí linh hoạt từ Năm hợp đồng thứ 4.

– Định kỳ đóng phí: Năm, nửa năm, quý.

Cơ chế hoạt động của sản phẩm

– Các sản phẩm bổ sung có thể mua kèm với SUN – Sống Chủ Động để bảo vệ toàn diện bạn và gia đình

 • Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện

 • Bảo hiểm Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

 • Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí

 • Bảo hiểm Tai nạn toàn diện

 • Bảo hiểm Tử kỳ

 • Bảo hiểm Hỗ trợ đóng phí

 • Bảo vệ sức khỏe toàn diện

– Thông tin tham khảo