VEA – Mua ô tô, chở tương lai

VEA là một doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất máy móc nông nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận đến từ các công ty liên kết dẫn đầu trong […]

CII – Lợi nhuận phục hồi từ 2022

Mô hình kinh doanh của CII sau tái cơ cấu đã đi đúng hướng và dần tạo sự ổn định, bắt đầu mang lại những kết quả khả quan, bao […]

IMP – Vươn lên trong ngành dược

IMP là một trong những doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam với chiến lược áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để tạo lợi thế cạnh tranh […]