Khối Thị Trường Vốn thông báo thay đổi chính sách lãi suất của loại kỳ hạn linh hoạt (VAR) và kỳ hạn cố định (FIX) thuộc sản phẩm Trái phiếu D-bond như sau:

  • Đối với kỳ hạn cố định (FIX):
Kỳ hạn (tháng) 3 6 9 12
Lãi suất trước ngày 27/05/2019 (%/năm) 7,5% 8,3% 8,5% 9,0%
Lãi suất từ ngày 27/05/2019 (%/năm) 7,7% 8,4% 8,7% 9,1%

 

  • Đối với kỳ hạn linh hoạt (VAR):

Lãi suất kỳ hạn linh hoạt không thay đổi.

  • Biểu lãi suất điều chỉnh đặc biệt cho Khách hàng ưu tiên (áp dụng cho cả 2 kỳ hạn (FIX) và (VAR)
Giá trị đầu tư

(tính trên tổng giá trị giao dịch)

% tăng áp dụng cho tất cả các kỳ hạn
Từ 500 triệu đồng 0,1%/năm
Từ 1 tỷ đồng 0,15%/năm
Từ 3 tỷ đồng 0,2%/năm
Từ 5 tỷ đồng 0,25%/năm
Từ 10 tỷ đồng 0,3%/năm

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày được phê duyệt và thay thế các chính sách về sản phẩm tương tự (nếu có) đã ban hành trước đây.

Xem thêm chi tiết Tại đây