>

Thông tin doanh nghiệp

Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP

Chính thức thành lập năm 2017, DNP Water là đơn vị tập trung nguồn lực hiện thực hóa cam kết đầu tư lâu dài cho ngành nước của DNP Corp, không chỉ gia tăng giá trị đầu tư cho cổ đông trong một ngành có nhiều dư địa tăng trưởng, mà còn góp phần giải quyết các vấn đề nổi cộm liên quan đến nguồn nước sinh hoạt như thiếu nước sạch, nguồn nước ngày một ô nhiễm…, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính

DT hợp nhất của DNPW 2019 tăng 10 lần so với năm 2017, 92% Doanh thu DNPW là từ Doanh thu sản xuất và cung cấp nước sạch. LNST của DNPW thấp do ảnh hưởng của lãi vay và ghi nhận chi phí khấu hao lớn của các nhà máy chưa vào hoạt động, chưa tạo ra doanh thu. Tuy nhiên, chi phí khấu hao là chi phí không bằng tiền mặt nên không ảnh hưởng tới dòng tiền và khả năng trả nợ thực tế của doanh nghiệp.

2017 2018 2019
Tỷ lệ thanh khoản
Hệ số thanh khoản 0.82 3.90 1.24
Hệ số thanh toán nhanh 0.78 3.79 1.20
Tỷ lệ đòn bẩy
Hệ số đòn bẩy 1.81 2.29 2.54
Nợ vay/VCSH 49.27% 108.51% 125.66%
Tỷ lệ khả năng trả nợ
EBIT/chi phí lãi vay 0.52 0.55 1.05
EBITDA/chi phí lãi vay 2.56 2.51 2.41
Biên lợi nhuận hoạt động
Biên LNG 12.78% 23.44% 28.52%
EBITDA/Doanh thu (%) 114.22% 54.43% 45.51%

Thông tin trái phiếu DPW

Lịch sử giá DPW

Lãi suất Coupon: 11%/năm
Mã trái phiếu: DPW202001
Giá trị đầu tư tối thiểu 500 triệu đồng

Giá VND chào mua

Giá VND chào bán

28/11/2020

101.761

102.761

Dữ liệu lịch sử

27/11/2020

101.731

102.731

26/11/2020

101.701

102.701

25/11/2020

101.671

102.671

23/11/2020

101.611

102.611

20/11/2020

101.522

102.522

Quy trình thủ tục mua bán

Đăng ký tư vấn trái phiếu DPW

Vui lòng để lại thông tin dưới đây, chuyên gia tư vấn của VNDIRECT sẽ liên hệ để trợ giúp bạn
Bảng đăng ký đang được cập nhật

Số lượng đầu tư tối thiểu 5000 trái phiếu

0 VND
* Thông tin bắt buộc