TRÁI PHIẾU V-BOND

Công ty cổ phần ngành nước DPW​

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Chính thức thành lập năm 2017, DNP Water là đơn vị tập trung nguồn lực hiện thực hóa cam kết đầu tư lâu dài cho ngành nước của DNP Corp, không chỉ gia tăng giá trị đầu tư cho cổ đông trong một ngành có nhiều dư địa tăng trưởng, mà còn góp phần giải quyết các vấn đề nổi cộm liên quan đến nguồn nước sinh hoạt như thiếu nước sạch, nguồn nước ngày một ô nhiễm…, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

QUY TRÌNH MUA BÁN