>

Thông tin doanh nghiệp

Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An thành lập năm 2018, là công ty con có 99,9% vốn của công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. Tổng tài sản của công ty đạt 12260 tỷ đồng, với vốn chủ sở hữu là 3850 tỷ đồng. Công ty sở hữu hàng loạt các dự án lớn tại địa bàn Thành phố HCM và các tỉnh phía Nam. Các dự án đều ở vị trí đắc địa chất lượng công trình tốt uy tín với Khách hàng. Đa phần các công trình đều vượt tiến độ đề ra. Tập đoàn mẹ Đất Xanh Group đang chuyển hầu hết các dự án bất động sản về công ty Hà An

Thông tin trái phiếu Hà An

NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP LÀ GÌ?

Căn cứ Điều 11 Luật chứng khoán 2019 quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gm:

– Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

– Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

– Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

– Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

– Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

Quy trình thủ tục mua bán

Giao dịch với VNDIRECT một cách nhanh chóng và tiện lợi

Đăng ký tư vấn trái phiếu HAAN

Vui lòng để lại thông tin dưới đây, chuyên gia tư vấn của VNDIRECT sẽ liên hệ để trợ giúp bạn
Bảng đăng ký đang được cập nhật
* Thông tin bắt buộc