SINH LỜI VƯỢT TRỘI
THEO THỜI GIAN

Quỹ ETF IPAAM VN100 – mô phỏng Chỉ số VN100 của HOSE.

Mã giao dịch trên bảng giá: FUEIP100

VỀ QUỸ ETF IPAAM VN100

ETF IPAAM VN100 là quỹ hoán đổi danh mục – loại hình đầu tư vào rổ các cổ phiếu thuộc VN100. Quỹ ETF IPAAM VN100 mô phỏng biến động của chỉ số VN100, bao gồm 30 cổ phiếu thuộc VN30 và 70 cổ phiếu thuộc chỉ số VN Midcap.

ETF IPAAM VN100 được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và được giao dịch như một cổ phiếu niêm yết thông thường.

Quỹ được giám sát bởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ MÔ PHỎNG CHỈ SỐ VN100?

Chỉ số VN100 gồm 30 cổ phiếu thuộc VN30 và 70 cổ phiếu thuộc VN MIDCAP do HOSE xây dựng và vận hành.

Cơ cấu danh mục vốn hóa chỉ số VN100

VN100 chiếm 89% vốn hóa thị trường với đa dạng các ngành: ngân hàng, bất động sản, tài nguyên cơ bản,… VN100 có mức tương quan với VNIndex cao hơn bất kỳ chỉ số nào trên thị trường nên được coi là chỉ số đại diện tốt nhất cho VNIndex. Vì thế, IPAAM VN100 ETF là sản phẩm đầu tư tốt nhất nếu nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng trưởng dài hạn của chỉ số này.

Danh mục VN100 bao gồm 30 cổ phiếu trong VN30 và 70 cổ phiếu trong VNMidcap nên có tiềm năng tăng trưởng rất lớn khi các doanh nghiệp có vốn hóa vừa (Midcap) chuyển mình trở thành các doanh nghiệp có vốn hóa lớn.

AI NÊN ĐẦU TƯ VÀO ETF IPAAM VN100?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Giao dịch ngay trên bảng giá với mã: FUEIP100

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ETF IPAAM VN100

TĂNG TRƯỞNG NAV/CCQ CỦA ETF IPAAM VN100

GIÁ TRỊ NAV/CCQ

14.949đ

TỔNG TÀI SẢN (NAV)

Hơn 179 tỷ đồng

SỐ LƯỢNG NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA

Hơn 7.000 nhà đầu tư

NAV TRUNG BÌNH 1 NHÀ ĐẦU TƯ

~ 50 triệu đồng

THỜI GIAN TRUNG BÌNH NẮM GIỮ

6 tháng

PHÂN BỔ TÀI SẢN THEO NGÀNH

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ETF IPAAM VN100

 Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 01.12.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 09.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 08.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 03.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 02.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 01.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 5.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 2.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 5.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 1.9.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 2.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 1.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 5.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 5.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 2.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 1.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 5.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 04.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 03.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 2.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 1.3.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.2.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.1.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.1.2022

 Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 25.11.2022- 01.12.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 18.11.2022- 24.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 11.11.2022- 17.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 04.11.2022- 10.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 28.10.2022- 03.11.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 21.10.2022- 27.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 14.10.2022- 20.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 7.10.2022- 13.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 30.9.2022- 6.10.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 23.9.2022- 29.09.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 16.9.2022- 22.09.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 9.9.2022- 15.09.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 2.9.2022- 8.09.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 26.8.2022- 01.09.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 19.8.2022- 25.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 12.8.2022- 18.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 5.8.2022- 11.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 29.7.2022- 4.8.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 22.7.2022- 28.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 15.7.2022- 21.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 8.7.2022- 14.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 1.7.2022- 7.7.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 24.6.2022- 30.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 17.6.2022- 23.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 10.6.2022- 16.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 3.6.2022- 9.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 27.5.2022- 2.6.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 20.5.2022- 26.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 13.5.2022- 19.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 6.5.2022- 12.5.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 29.04.2022- 05.05.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 22.04.2022- 28.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 15.04.2022- 21.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 08.04.2022- 14.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 01.04.2022- 07.04.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 25.03.2022- 31.03.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 18.03.2022- 24.03.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 11.03.2022- 17.03.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 04.03.2022- 10.03.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 25.02.2022- 03.03.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 18.02.2022- 24.02.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 11.02.2022- 17.02.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 04.02.2022- 10.02.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 28.1.2022- 03.02.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 21.1.2022- 27.01.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 14.1.2022- 20.01.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 7.1.2022- 13.01.2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 31.12.2021- 06.01.2022

 Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 02.12.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.12.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.11.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 7.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 6.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 4.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 3.10.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 9.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 8.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 7.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 6.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.9.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 9.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 8.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.8.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngàyy 13.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 8.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 7.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 6.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 4.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 1.7.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.6.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.06.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.06.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 08.06.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.06.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.06.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 03.06.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 02.06.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.06.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.05.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 08.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 05.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 04.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.04.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 08.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 04.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 03.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 02.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.03.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.02.2022 – đính chính

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.02.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 7.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 6.1.2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 01.12.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 01.11.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 7.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 6.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 5.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 4.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 3.10.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 09.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 08.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 06.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 05.9.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 9.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 8.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 5.8.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 8.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 7.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 6.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 5.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 4.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 1.7.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 9.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 8.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 7.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 6.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 3.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 2.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 1.6.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 9.5.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 08.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 06.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 05.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 04.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 01.04.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 09.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 08.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 04.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 03.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 02.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 01.03.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 09.02.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 7.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 6.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 5.1.2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 4.1.2022

 Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 25.11.2022 đến 01.12.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 18.11.2022 đến 24.11.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 11.11.2022 đến 17.11.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 04.11.2022 đến 10.11.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 28.10.2022 đến 03.11.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 21.10.2022 đến 27.10.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 14.10.2022 đến 20.10.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 7.10.2022 đến 13.10.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 30.09.2022 đến 6.10.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 23.09.2022 đến 29.09.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 16.09.2022 đến 22.09.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 9.09.2022 đến 15.09.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 2.09.2022 đến 8.09.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 26.8.2022 đến 01.09.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 19.8.2022 đến 25.8.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 12.8.2022 đến 18.8.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 5.8.2022 đến 11.8.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 29.7.2022 đến 4.8.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 22.7.2022 đến 28.7.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 15.7.2022 đến 21.7.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 8.7.2022 đến 14.7.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 1.7.2022 đến 7.7.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 24.6.2022 đến 30.6.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 17.6.2022 đến 23.6.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 10.6.2022 đến 16.6.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 3.6.2022 đến 9.6.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 27.5.2022 đến 2.6.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 20.5.2022 đến 26.5.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 13.5.2022 đến 19.5.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 6.5.2022 đến 12.5.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 29.04.2021 đến 05.05.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 22.04.2021 đến 28.04.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 15.04.2021 đến 21.04.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 08.04.2021 đến 14.04.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 01.04.2021 đến 07.04.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 25.03.2021 đến 31.03.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 18.03.2021 đến 24.03.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 11.03.2021 đến 17.03.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 04.03.2021 đến 10.03.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 25.02.2021 đến 03.03.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 18.02.2021 đến 24.02.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 11.02.2021 đến 17.02.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 04.02.2021 đến 10.02.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 28.1.2021 đến 03.02.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 21.1.2021 đến 27.01.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 14.1.2021 đến 20.01.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 7.1.2021 đến 13.01.2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 31.12.2021 đến 06.01.2022

Ra đời từ năm 2008, Công ty quản lý quỹ IPAAM hiện là thành viên của CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A, tập đoàn kinh doanh đa ngành với các lĩnh vực cốt lõi gồm dịch vụ tài chính đầu tư, kinh doanh bất động sản và đầu tư năng lượng. IPAAM và Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là hai công ty thành viên trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đầu tư của Tập đoàn I.P.A. Trong đó, IPAAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đầu tư đa dạng của Tập đoàn I.P.A .

Ông Vũ Hiền, Chủ tịch, hơn 30 năm kinh nghiệm trong quản lý và đầu tư.

Bà Nguyễn Hồ Nga, Tổng giám đốc, Thạc sĩ Kinh tế Tài chính đại học Bristol UK, hơn 15 năm kinh nghiệm đầu tư tài chính.

Ông Cao Minh Hoàng, Giám đốc đầu tư, CFA level 3, hơn 13 năm kinh nghiệm kiểm toán và phân tích quản lý danh mục đầu tư.

1. Bản điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100 (IPO). Tại đây

2. Bản cáo bạch Quỹ ETF IPAAM VN100 (IPO). Tại đây

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH VỀ ETF IPAAM VN100