Tiện lợi hơn khi bạn có thể ngồi nhà mà vẫn thư thả thực hiện mua bán Trái phiếu trên Ứng dụng di động VNDIRECT.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNDIRECT Stock Trading, xác thực OTP/VTOS. Trên menu bên trái, nhấn chọn Trái phiếu

Bước 2: Vào màn hình đặt lệnh mua/bán trái phiếu

Sau khi chọn lệnh Mua/Bán, lựa chọn các thông tin về Mã trái phiếu, Kỳ hạn, Khối lượng (KL), Mã NV chăm sóc (Nếu có)

Bước 3: Nhấn Xác nhận để chuyển tới bước duyệt hợp đồng điện tử.

Bước 4: Hệ thống sẽ yêu cầu Nhập mã OTP  trước khi Hợp đồng điện tử hiện thị

Bước 5: Duyệt hợp đồng

Nhấn nút xem để xem đầy đủ các thông tin, thỏa thuận trong hợp đồng.

Lưu ý: Quý khách bắt buộc phải xem hết tất cả các hợp đồng mới có thể tiếp tục giao dịch.

Bước 6: Xác nhận hợp đồng

Sau khi quý khách xem hết các hợp đồng, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình yêu cầu nhập OTP.

Quý khách lấy mã OTP từ ứng dụng VNDIRECT hoặc nhấn vào Yêu cầu gửi mã OTP qua SMS để lấy mã OTP. Nhập mã OTP rồi nhấn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.

Bước 7: Hoàn tất giao dịch, Hệ thống sẽ báo trạng thái Đặt lệnh thành công

Đăng ký tài khoản: TẠI ĐÂY

Giao dịch trái phiếu trực tuyến: TẠI ĐÂY