>

Các sản phẩm của DRESEARCH

VNDIRECT mang tới những báo cáo phân tích chuyên sâu nhất về kinh tế tài chính nói chung và các chứng khoán trên thị trường nói riêng để mang tới khuyến nghị đầu tư cho Khách hàng, bao gồm:

Nghiên cứu cổ phiếu: Cập nhật tình hình và kết quả kinh doanh của các công ty.

Báo cáo vĩ mô: Các biến động và xu hướng chuyển dịch của nền kinh tế.

Nghiên cứu ngành: Nghiên cứu các lĩnh vực then chốt trên thị trường và môi trường kinh doanh, pháp lý và kinh tế của từng lĩnh vực.

Chiến lược thị trường: Cung cấp cái nhìn khách quan về những thay đổi trong nền kinh tế, biến động thị trường và các sự phát triển khác để mang đến cho nhà đầu tư các phân tích về các vấn đề hiện tại.

Thị trường nợ