Ý tưởng giao dịch 

Mục đích chương trình

"Ý tưởng giao dịch" là mục đưa ra gợi ý những cơ hội cho nhà đầu tư có thể cân nhắc tham gia để tìm kiếm lợi nhuận từ các cổ phiếu được đánh giá bởi Trung tâm Tư vấn Đầu tư của VNDIRECT. Dựa trên bộ lọc chỉ số phân tích kỹ thuật và bộ lọc chiến lược giao dịch được thiết lập bởi VNDIRECT, Trung tâm Tư vấn Đầu tư sẽ gợi ý vùng mở vị thế, mục tiêu lợi nhuận tiềm năng, cũng như vùng dừng lỗ nhằm quản trị rủi ro và bảo toàn vốn giao dịch cho nhà đầu tư.

Thời gian

Cập nhật 2 lần/tuần