Hotline: 0961 772 660 – 1900545409

Email

daututaichinh@vndirect.com.vn

Hotline

0961 772 660 - 1900545409

Ủy thác đầu tư

Ủy thác đầu tư danh mục là một hình thức đầu tư cổ phiếu giúp cho nhà đầu tư tiếp cận được với năng lực lựa chọn danh mục cổ phiếu và quản lý đầu tư chuyên nghiệp để đạt được mức sinh lời vượt trội với mức độ rủi ro được kiểm soát tốt hơn so với hình thức  tự chủ động đầu tư cổ phiếu.

Lợi ích:

  • Quản trị chuyên nghiệp, uy tín, kết hợp giữa tri thức đầu tư, kỷ luật và năng lực lựa chọn cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng bền vững

  • Sinh lời vượt trội với mức độ kiểm soát rủi ro phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của Khách hàng

  • Đa dạng hóa chiến lược đầu tư và khả năng tiếp cận cơ hội của thị trường Chứng khoán

  • Phù hợp với tầm nhìn đầu tư từ 3-5 năm hoặc hơn

Tại sao nên chọn hình thức Ủy thác đầu tư danh mục?

  • Đồng hành đầu tư cùng VNDIRECT và đội ngũ nhận ủy thác quản lý đầu tư chuyên nghiệp
  • Phù hợp với kỳ hạn đầu tư 3-5 năm. Mức độ lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu trên 10%/năm
  • Nhà đầu tư được lựa chọn đầu tư danh mục cổ phiếu theo các tiêu chí về giá trị cơ bản, tiềm năng tăng trưởng bền vững

Danh mục đầu tư nổi bật

“][/amwal_section_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][amwal_services style=”3″ number=”3″ autoplay=”0″ padding=”yes”][amwal_service image=”9681″ image_size=”372×202″ title=”Đầu tư tích lũy giá trị VN VALUE” link=”url:https%3A%2F%2Fdautu.vndirect.com.vn%2Fsan-pham%2Fvn-value%2F|title:Xem%20th%C3%AAm||”]Chiến lược tìm kiếm DN phát triển bền vững, tạo ra giá trị dài hạn[/amwal_service][amwal_service image=”9681″ image_size=”372×202″ title=”VNGROWTH” link=”url:https%3A%2F%2Fdautu.vndirect.com.vn%2Fsan-pham%2Fdau-tu-theo-cong-nghe-so-vn-quant%2F|title:Xem%20th%C3%AAm||”][/amwal_service][/amwal_services][/vc_column][/vc_row]