Cộng đồng tích sản, đầu tư thịnh vượng DINVEST

Cộng đồng DINVEST

Cộng đồng tích sản, đầu tư thịnh vượng DInvest được thành lập để các nhà đầu tư cùng nhau chia sẻ cách thức xây dựng tầng thứ hai của tháp tài sản theo con đường DGO.

Chủ đề chính của cộng đồng xoay quanh việc phân bổ tài sản của cá nhân theo đơn và đa lớp tài sản, bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản, vàng… VNDIRECT mong muốn mỗi thành viên của cộng đồng DInvest nâng cao kiến thức về quản lý, phân bổ tài sản và tự ra quyết định, xây dựng được danh mục tài sản tăng trưởng bền vững phù hợp với bản thân

19.300+
Thành viên tham dự
8000+
Trao đổi trong 1 tháng
700+
câu hỏi mỗi tháng
Previous
Next

NHỮNG ĐIỀU NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN ĐƯỢC

Nếu bạn là Nhà đầu tư đã có hiểu biết về thị trường chứng khoán và các kênh tài sản, có mục tiêu tích lũy tài sản cho các mục tiêu lớn trong trung và dài hạn, hãy tham gia cộng đồng VNDIRECT – Cộng đồng tích sản, thịnh vượng DInvest của chúng tôi 

Kiến thức

Kiến thức về các lớp tài sản: cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vàng..

Kiến thức chung về phân bố tài sản

Thông tin

Thông tin vĩ mô thị trường, chính sách, doanh nghiệp ảnh hưởng đến tài sản của Nhà đầu tư

Cơ hội giao lưu

Giao lưu cùng các chuyên gia đã có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường và các nhà đầu tư trên thị trường