TRÁI PHIẾU V-BOND

Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, tiền thân của Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex, được thành lập ngày 10 tháng 7 năm 1990 nhằm tập trung sức mạnh các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công nghiệp kỹ thuật điện.

Từ khi thành lập đến nay, Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện đã lần lượt được chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động thành Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam với cơ chế điều hành công ty mẹ – công ty con vào năm 2006 và chính thức được cổ phần hoá để trở thành Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) vào tháng 12 năm 2010.

Từ quy mô vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 177 tỷ đồng, doanh thu xấp xỉ 300 tỷ đồng, đến giữa năm 2017 vốn điều lệ của Tổng công ty đã tăng gấp 13 lần, lên đến 2.320 tỷ đồng; doanh thu cuối năm 2016 tăng 24,7 lần, đạt mức 7.410 tỷ đồng.

Sau nhiều năm hoạt động, đến nay GELEX đã gây dựng được vị thế vững chắc trên thương trường. Các Công ty thành viên ngày càng lớn mạnh với mạng lưới rộng khắp cùng sản phẩm được đông đảo khách hàng sử dụng. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của Tổng công ty đạt từ 12% đến 16%, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới với mức doanh thu dự kiến đạt trên 1 tỷ USD vào năm 2020.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

thông tin trái phiếu gelex

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

thông tin trái phiếu gelex
thông tin trái phiếu gelex

Lãi suất cố định năm đầu: 10%/năm
Mã trái phiếu: GEX202001
Khối lượng nắm giữ tối thiểu: 1 tỷ đồng

Giá VND chào mua

Giá VND chào bán

11/05/2021

103.838

104.138

Dữ liệu lịch sử

10/05/2021

103.811

104.111

07/05/2021

103.731

104.031

06/05/2021

103.704

104.004

04/05/2021

103.651

103.951

19/04/2021

103.252

103.552

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

QUY TRÌNH MUA BÁN