1. DCash là gì?

Hỗ trợ lãi suất qua đêm (HTLSQĐ) – DCASH là sản phẩm hỗ trợ lãi suất hưởng lãi hàng ngày, giúp khách hàng tối ưu hóa phần tiền nhàn rỗi với mức lãi suất hấp dẫn.

Khoản tiền HTLS trong mỗi ngày làm việc là số tiền được VNDIRECT chấp nhận trong khoảng thời gian từ 18h Ngày làm việc đến 7h Ngày làm việc tiếp theo, tùy theo quy định của VNDIRECT từng thời kỳ. Trong mọi trường hợp, Khoản tiền HTLS không vượt quá số dư tiền nhàn rỗi trên tài khoản chứng khoán của Chủ tài khoản tại thời điểm 18h của Ngày làm việc.

2. Lợi ích của Khách hàng khi sử dụng DCash?

     Tối ưu lãi suất cho khoản tiền nhàn rỗi từng ngày 

·        Đối với mỗi Khoản HTLSQĐ từ 1 triệu đồng trở lên, từ 7h sáng ngày liền sau Khách hàng nhận lại Khoản HTLSQĐ và tiền lãi với mức HTLS là 3%/năm (LSQĐ cơ bản); 

·        Đối với Khoản HTLSQĐ được lặp lại liên tiếp đủ tuần (từ T2 đến chủ nhật) thì Khách hàng được cộng thêm mức lãi suất là 0,5% (so với LSQĐ cơ bản)

·        Đối với Khoản HTLSQĐ được lặp lại liên tiếp đủ tháng (từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng) thì Khách hàng được cộng thêm mức lãi suất là 1,5% (so với LSQĐ cơ bản);  

Chuyển tiền nhanh chóng khi cần

Khách hàng được chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng mọi khung giờ bao gồm cả ngày nghỉ/cuối tuần, trừ thời gian xử lý dữ liệu của VNDIRECT. 

     Tiện lợi: Khách hàng chỉ cần đăng ký một lần, hệ thống tự động thực hiện hàng ngày.

3. Làm sao để tham gia?

 • Khách hàng thực hiện đăng ký sử dụng DCash – HTLSQĐ trên website VNDIRECT My Account  Tại đây hoặc trên các ứng dụng di động (Mobile App: VNDIRECT, DSTOCK).
 • Sau khi đăng ký thành công, hệ thống VNDIRECT sẽ tự động thực hiện giao dịch DCash – HTLSQĐ vào cuối ngày với các tài khoản còn dư tiền từ 1 triệu VNĐ trở lên. Khách hàng cũng có thể hủy đăng ký DCash theo từng tiểu khoản.
 • Xem thêm thông tin hướng dẫn đăng ký và sử dụng DCash trên các nền tảng: Web My Account; Mobile App

FAQ

DCASH là giải pháp tối ưu khả năng sinh lời qua đêm cho số dư tiền tại tài khoản chứng khoán của khách hàng.

Hàng ngày, cứ 01 giờ sau giờ giao dịch, hệ thống của VNDIRECT sẽ tự động xác nhận số dư tiền tại tài khoản chứng khoán của khách hàng, quản lý và thu xếp gửi số tiền này tại các ngân hàng để tối ưu lãi suất. Vào 01 giờ trước giờ giao dịch của ngày làm việc tiếp theo, hệ thống VNDIRECT sẽ tự động trả số tiền gốc đi kèm lãi của số tiền này vào tài khoản chứng khoán của khách hàng.

Mọi khách hàng có tài khoản chứng khoán tại VNDIRECT đều có thể đăng ký DCASH (trừ nhà đầu tư nước ngoài).

Khách hàng có thể đăng ký DCash ở mọi thời điểm (kể cả ngoài giờ giao dịch) trên website VNDIRECT Tại đây.

Minh họa từng bước đăng ký DCash TẠI ĐÂY

Trong trường hợp khách hàng đăng ký DCASH sau giờ giao dịch, hệ thống VNDIRECT sẽ bắt đầu thực hiện giao dịch DCASH và tính lãi cho khách hàng vào ngày làm việc tiếp theo.

 • Khách hàng nhận được tiền lãi trên số dư tiền qua đêm tại tài khoản chứng khoán, vượt trội hơn nhiều thay vì hưởng lãi suất không kỳ hạn (hiện ở mức 0.1%/năm)
 • Vì số dư tiền sử dụng DCASH nằm ngoài thời gian giao dịch nên DCASH hoàn toàn không ảnh hưởng đến số dư tiền để giao dịch chứng khoán.
 • Tuy nhiên, sản phẩm có rủi ro gần tương tự với kênh gửi tiết kiệm NHTM, nguyên nhân do VNDIRECT thực hiện quản lý tiền gửi của khách hàng tại chính các NHTM.
 • Khách hàng sẽ được hưởng lãi theo số ngày thực tế đầu tư.
 • Ví dụ, khách hàng đầu tư tiền gửi qua đêm vào ngày thứ 6 ngày 15/11/2021 số dư 1 tỷ đồng, lãi suất niêm yết 2,8%/năm, thì khách hàng sẽ nhận tiền trong tài khoản đầu tư vào đầu giờ ngày thứ 2 ngày 08/11/2021 với số tiền gốc và lãi như sau:
 • 1.000.000.000 * 3 ngày * 2,8%/365 + 1.000.000.000 = 1.000.230.136 VND.

Theo phụ lục III, thông tư 121/2020/TT-BTC, quy định Các nội dung cơ bản của hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán giữa công ty chứng khoán và khách hàng. Tại mục 2, Điều khoản về các thỏa thuận cụ thể, Công ty chứng khoán được thỏa thuận lãi suất trên số dư tiền gửi giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, số dư trên tài khoản của khách hàng không được sử dụng cho mục đích kinh doanh nào của VNDIRECT. Công ty sử dụng tiền lãi của các NHTM để trả lãi cho khách hàng chứ không sử dụng chính tiền của công ty để trả lãi.

Khách hàng thực hiện đăng ký sử dụng DCASH trên website hoặc mobile app của VNDIRECT. Sau đó, Khách hàng cần đăng ký sử dụng và lựa chọn các sub tài khoản áp dụng DCASH. Sau khi đăng ký và lựa chọn sub tài khoản thành công, hệ thống VNDIRECT sẽ tự động thực hiện giao dịch vào cuối ngày. Vì thế, khách hàng không phải mất công hàng ngày vào chọn số tiền áp dụng DCASH.

 • Khách hàng thực hiện đăng ký sử dụng DCash – HTLSQĐ trên website VNDIRECT Tại đây.
 • Sau đó, KH đăng ký sử dụng bằng cách ký Thỏa Thuận Hỗ Trợ Lãi Suất Qua Đêm và lựa chọn các sub tài khoản (tiểu khoản) áp dụng DCash – HTLSQĐ.
 • Sau khi đăng ký và lựa chọn sub tài khoản thành công, hệ thống VNDIRECT sẽ tự động thực hiện giao dịch DCash – HTLSQĐ vào cuối ngày với các sub tài khoản còn dư tiền từ 1 triệu VNĐ trở lên.
 • Trường hợp khách hàng muốn hủy sử dụng sản phẩm ở từng sub tài khoản (hoặc toàn bộ), khách hàng bỏ lựa chọn các sub tài khoản đăng ký sử dụng DCash – HTLSQĐ Tại đây

– Đối với KHCN, khách hàng phải thực nộp thuế thu nhập cá nhân (5% trên số tiền lãi). VNDIRECT thay mặt khách hàng nộp thuế thu nhập cá nhân trên tiền lãi DCASH.

– Đối với KHDN/Tổ chức, khách hàng tự sẽ thực hiện đóng thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, VNDIRECT sẽ không khấu trừ thuế và hoàn trả lại cho khách hàng.

Sản phm Hỗ trợ lãi suất DCASH
Mô tả Khách hàng để tiền tại TK chứng khoán có kỳ hạn (cố định hoặc linh hoạt) và được hưởng lãi suất cố định Khách hàng để tiền qua đêm (từ ngày làm việc này đến ngày làm việc kê tiếp) tại TK chứng khoán và được hưởng lãi suất cố định
Phân khúc KH KH khẩu vị rủi ro thấp và thích các sản phẩm tương tự tiền gửi ngân hàng. KH dư tiền qua đêm để cho các mục đích tiêu dùng/đầu tư trong ngắn hặn không xác định trước

Số dư tối thiểu

1 triệu đồng 1 triệu đồng
Kỳ hạn <12 tháng Qua đêm
Thanh toán Trong ngày Trong ngày
Tất toán trước hạn Được phép, lãi suất giảm về lãi suất không kỳ hạn  
Quy trình thực hiện Đăng ký hợp đồng khung và Thực hiện từng lần theo từng giao dịch Chỉ cần đăng ký hợp đồng khung, hệ thống tự động quét tiền hàng ngày và trả lãi cho Khách hàng

DCASH được tính vào sức mua của khách hàng với điều kiện khách hàng đã ký hợp đồng ký quỹ sử dụng Margin.

DCASH được thực hiện từ thời điểm tròn 01 giờ kể từ khi kết thúc Thời gian giao dịch chứng khoán của Ngày giao dịch đến thời điểm tròn 01 giờ trước khi bắt đầu Thời gian giao dịch chứng khoán của Ngày giao dịch tiếp theo.

Khách hàng không cần phải liên tục duy trì khoản dư tiền hàng ngày. Hệ thống VNDIRECT sẽ tự động nhận diện các ngày mà tiểu khoản có số dư tiền từ 1 triệu đồng trở lện và thực hiện giao dịch DCASH.