>

Việc mua Trái phiếu này tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro và mức độ sẵn có của Trái phiếu.

Hiện tại VNDIRECT đang phân phối 02 Trái phiếu doanh nghiệp nằm trong sản hẩm D-bond bao gồm: Trái phiếu Công ty CP Bình Hiệp (tổng quy mô 100 tỷ) và Trái phiếu Công ty Cổ phần Bắc Hà (tổng quy mô 300 tỷ) phát hành năm 2018. Trong tương lai, VNDIRECT có thể phân phối nhiều loại trái phiếu hơn trong sản phẩm D-bond.

Bản thân các trái phiếu này có các đặc điểm khác nhau tùy theo Điều khoản và điều kiện được quy định trong Bản công bố thông tin phát hành của mỗi trái phiếu (ví dụ: tổ chức phát hành, ngày phát hành, ngày đáo hạn, lãi suất Trái phiếu, mệnh giá, kỳ trả lãi, tài sản bảo đảm, v.v…). Tuy nhiên, khi được phân phối theo sản phẩm D-bond thì các trái phiếu này đều được VNDIRECT cam kết mua lại tại một thời điểm hoặc một khoảng thời gian nhất định và nhà đầu tư được hưởng mức lãi suất xác định trước.

Trong quá trình nắm giữ Trái phiếu, KH có thể thực hiện chuyển nhượng cho người khác với điều kiện 2 bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng này. Hồ sơ gồm:

(i) Đề nghị chuyển nhượng có chữ ký của 3 bên: Bên Chuyển nhượng, Bên Nhận chuyển nhượng và Tổ chức phát hành/Đại lý lưu ký Trái phiếu

(ii) Hợp đồng mua bán trái phiếu giữa Bên Chuyển nhượng (Bên Bán) và Bên Nhận chuyển nhượng (Bên Mua).

(iii) Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu của Bên Bán.

Khách hàng có thể mua trái phiếu vào tất cả các ngày làm việc trong tuần nếu VNDIRECT còn trái phiếu đó. Trong trường hợp hết trái phiếu, khách hàng để lại thông tin liên hệ để nhân viên tư vấn thông báo ngay khi có trái phiếu.

Về kỳ hạn, sản phẩm trái phiếu D-Bond bao gồm hai loại kỳ hạn cố định (D-Bond FIX) và kỳ hạn linh hoạt (D-Bond VAR):

– Kỳ hạn cố định: gồm các kỳ hạn 3 tháng , 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng.

– Kỳ hạn linh hoạt: tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng tối đa 12 tháng sau khi mua, khách hàng có thể bán lại toàn bộ/một phần số trái phiếu đã mua cho VNDIRECT. Khách hàng được hưởng lãi suất cho phần trái phiếu bán lại dựa trên kỳ hạn nắm giữ tính theo tháng và được làm tròn xuống.

Biểu lãi suất áp dụng đối với các sản phẩm D-Bond FIX và D-Bond VAR thay đổi theo từng thời kỳ, chi tiết về mức lãi suất áp dụng anh chị tham khảo tại Trang thông tin sản phẩm D-Bond.

Sản phẩm D-Bond mang lại cho khách hàng lựa chọn linh hoạt và tối ưu hơn gửi tiết kiệm:

Đối với sản phẩm D-Bond (kỳ hạn cố định), khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm, đồng thời khách hàng có quyền sở hữu trái phiếu trong thời gian nắm giữ.

 

Đúng vậy. Mức lãi suất tối đa 8,4% được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng của sản phẩm D-Bond. Nếu khách hàng mua trái phiếu và nắm giữ đủ 12 tháng, sau đó bán lại cho VNDIRECT thì sẽ nhận được mức lãi suất là 8,4% trên tổng giá trị mua sau khi trừ đi các loại thuế, phí (nếu có).

Lãi suất danh nghĩa là lãi suất mà Tổ chức phát hành trái phiếu cam kết thanh toán cho trái chủ tại các kỳ trả lãi, tính trên mệnh giá trái phiếu. Trong khi đó lãi suất thực nhận của khách hàng là lãi suất của sản phẩm D-Bond, VNDIRECT cam kết khách hàng sẽ được hưởng lãi suất này sau khi đã trừ đi các khoản thuế, phí (nếu có). Hai loại lãi suất này là khác nhau do hai chủ thể cam kết trả lãi khác nhau và mức độ rủi ro khác nhau (khách hàng mua trái phiếu theo sản phẩm D-Bond được bảo đảm an toàn hơn vì có thể bán lại cho VNDIRECT).

Hiện nay VNDIRECT chưa có chính sách nhận trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong giao dịch chứng khoán.

Để thực hiện mua trái phiếu từ xa, khách hàng làm theo các bước sau:

Tên của người sở hữu trái phiếu cùng các chi tiết khác bao gồm: số lượng trái phiếu sở hữu, số CMND, địa chỉ, số tài khoản… sẽ được lưu vào Sổ Đăng ký lưu ký trái phiếu ngay sau mỗi giao dịch. Đồng thời, trong vòng 5 ngày làm việc sau giao dịch, người mua sẽ nhận được 1 Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu do Đại lý đăng ký lưu ký và/hoặc Tổ chức phát hành trái phiếu cấp.

Người sở hữu trái phiếu cần liên hệ ngay với các phòng giao dịch hoặc nhân viên tư vấn của VNDIRECT để báo mất Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu và đề nghị cấp lại theo quy trình thủ tục của VNDIRECT.

Trường hợp mua trái phiếu theo sản phẩm D-Bond FIX, khách hàng được bán lại trái phiếu cho VNDIRECT vào một ngày cụ thể được quy định trên hợp đồng với lãi suất được quy định trước. Nếu bán lại trái phiếu này trước ngày quy định, khách hàng chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn (tại thời điểm bán)

Khi nắm giữ trái phiếu, khách hàng được tự do chuyển nhượng trái phiếu cho các nhà đầu tư khác nhưng không được chuyển nhượng quyền bán lại trái phiếu cho VNDIRECT theo sản phẩm D-Bond.

Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu đang sở hữu cho VNDIRECT hoặc bất kỳ nhà đầu tư nào khác được phép đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam. Về thủ tục chuyển nhượng trái phiếu, khách hàng liên hệ phòng giao dịch hoặc nhân viên tư vấn của VNDIRECT để được hỗ trợ.

Nếu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu đến lúc đáo hạn, vào ngày đáo hạn trái phiếu, tiền gốc và lãi trái phiếu sẽ được tự động chuyển vào tài khoản mà nhà đầu tư đã đăng ký khi mua trái phiếu. Trong trường hợp có sai lệch, nhà đầu tư liên hệ với VNDIRECT hoặc tổ chức phát hành để làm rõ và sửa chữa.

1.Về thuế:

Theo quy định hiện nay, nhà đầu tư cá nhân sẽ chịu các khoản thuế thu nhập cá nhân khi mua bán trái phiếu như sau:

(i) 0,1% giá trị chuyển nhượng đối với nhà đầu tư bán trái phiếu.

(ii) 5% tiền lãi định kỳ (lãi coupon) nhận được.

Nhà đầu tư tổ chức nộp thuế theo thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Về phí:

Nhà đầu tư phải trả phí chuyển nhượng khi thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu theo chính sách của Đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu . Hiện nay, VNDIRECT miễn phí đối với các giao dịch trái phiếu Bình Hiệp và trái phiếu Bắc Hà.

Giá KH mua được VNDIRECT xác định căn cứ trên việc chiết khấu các dòng tiền tương lai về giá trị hiện tại ở mức lãi suất chiết khấu phù hợp. Giá KH bán lại được xác định để thỏa mãn điều kiện Tổng dòng tiền KH thực nhận từ việc nắm giữ Trái phiếu sẽ đạt đủ lãi suất mà VNDIRECT đã cam kết. Do đó, KH không cần quan tâm đến giá TP khi mua cao hay thấp vì VNDIRECT đã cam kết về tổng dòng tiền thực nhận trong thời gian nắm giữ.

Theo đặc điểm của Trái phiếu, tại mỗi ngày trả lãi định kỳ, TCPH sẽ chi trả số lãi của cả kỳ tính lãi cho tất cả Trái chủ. Vì vậy thời điểm KH mua Trái phiếu không quyết định số lãi KH được nhận tại mỗi kỳ.