>

Podcast ngày 03.09.2020 – Kinh tế nhiều nước châu Âu đồng loạt suy giảm trầm...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 03.08.2020 – Khối ngoại mua ròng hơn 763 tỷ đồng trên thị trường...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 03.07.2020 – Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt ngân hàng...

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast ngày 03.06.2020 – Tâm lý đám đông

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm

Podcast – Bản tin tài sản đầu tư ngày 03.04.2020

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch…

Xem thêm